skip to main content
Werk aan fietspad langs Strawinskylaan

We werken niet doordeweeks, omdat het station dan te slecht bereikbaar zou worden. De aannemer probeert de werkzaamheden zo snel als mogelijk af te ronden en de meest hinderlijke werkzaamheden, waar mogelijk, later op de dag uit te voeren. Onder voorbehoud ziet de planning er als volgt uit.

Vrijdag 6 april

Tussen 19.00-23.00 uur is de brug over fietsparkeergarage Strawinskylaan verwijderd. Dit geeft mogelijk geluid van piepende vrachtauto’s en het geluid van een kraan.

Zaterdag 7 en zondag 8 april

Vanaf 7.00 uur herstellen we het fietspad bij de fietsparkeergarage. Mogelijk levert dit hinder op door onder meer trilplaten die gebruikt worden bij het bestraten.

Zaterdag 7 april

Tussen 7.00-16.00 uur brengen we ter hoogte van het gebouw van de Goede Doelen Loterij/ Beethovenstraat een tijdelijke fietsbrug aan, die als alternatief gaat dienen voor het fietspad dat langs het WTC liep. Dit levert misschien hinder op door vrachtauto’s en het geluid van een kraan.

Dinsdag 17 april

Vanaf 19.00 uur tot ongeveer 23.00 uur verwijderen we de bestrating boven fietsparkeergarage Strawinskylaan en maken we alles klaar voor asfaltering. Dit kan hinder geven door vrachtwagens en stenen die daarin vallen.

Woensdag 18 april

Om 5.30 uur asfalteren we het fietspad bij fietsparkeergarage Strawinskylaan. In de ochtendspits kunnen de fietsers er overheen.

Het fietspad is zo voor Koningsdag én voor de opening van de fietsparkeergarage gereed.

Geef uw mening

Nico

Wanneer gaat de fietsenstalling Strawinskylaan open?

Nicole

Maandag 7 mei gaat de stalling Strawinskylaan open.

hans wamsteeker

prima, maar een nietszeggend kaartje er bij ??

Kim | Amsterdam Zuidas

@Hans Wamsteeker, Het kaartje hoort aan te geven waar de stremmingen zijn, hoe zou het beter kunnen? Suggesties altijd welkom.