skip to main content
Een fraai wilde dierenparkje boven stalling Strawinskylaan

Als het goed is ziet de kop van de statige Minervalaan er rond het einde van het jaar heel anders uit. Het wordt een plek vol speelgelegenheid voor kinderen, met een waterpartij en speelelementen met een vogel-, slang- of krokodilmotief. Maar ook met veel groen. Op het talud van de Strawinskylaan staan veel eiken en berken. Die bosachtige sfeer laten we in het park terug komen. En natuurlijk komen er ook heel wat plekjes om te zitten, in de zon of schaduw, met een boek, een kop koffie of een boterham. Fietsparkeren onder het terrein, de voormalige Vijfhoek, kan al sinds mei. Speel- en ontmoetingsruimte erboven vormt de voltooiing van dit project. Buurtbewoners zijn enthousiast over het ontwerp. ‘Het nieuwe park is een plek waar voor jonge kinderen van alles te ontdekken valt. Ze kunnen op objecten klimmen en er onderdoor kruipen’, zegt Koen Kouwenberg, een bewoner die al lang betrokken is bij de inrichting van het parkje. Die had een turbulente aanloop.

Kennis benutten

In december 2016 organiseerde Zuidas een openbare bijeenkomst over de nieuwe inrichting van het terrein. Ouders en kinderen werden aangemoedigd om met ideeën te komen. ‘Tenenkrommend’ was het volgens Kouwenberg, tevens eigenaar van Woest Zuid, een organisatie voor actieve buitenschoolse kinderopvang. ‘Je merkt vaak dat de gemeente al lang heeft bepaald wat er moet komen. Nu was er voor het gesprek met de buurt weinig tijd ingepland en het budget minimaal. De bijeenkomst zelf leek vooral te gaan om het uitzoeken van speeltoestellen. Terwijl over het speelgedrag van kinderen in de stad zoveel nieuwe kennis beschikbaar is. Benut die dan ook.’

‘Park Vijfhoek’

De buurtbetrokkenheid bij het ontwerp van ‘park Vijfhoek’ begon al in de zomer van 2014. Zuidas ging om de tafel met buurtbewoners, ondernemers, investeerders en organisaties om te praten over de realisatie van een tijdelijke fietsenstalling op de plek van het recreatieveldje dat bekend stond als ‘de Vijfhoek’. Bewoners en ondernemers stelden voor om een fietsenstalling te bouwen onder de Vijfhoek. Met succes. Het plan bleek technisch haalbaar en uiteindelijk kwam ook de noodzakelijke 15 miljoen euro op tafel. In januari 2016 gaf de Amsterdamse gemeenteraad groen licht. Daarmee werd park Vijfhoek behouden ‘als belangrijke ontmoetings- en recreatieplek voor de buurt’.

Meningsverschillen

Toch groeiden daarna de meningsverschillen. Bewoners uitten hun bezorgdheid over het effect van de garage op de grondwaterstand rondom hun huizen. Zij lieten weten ‘minder stenen en meer groen’ te willen. Daarnaast wilden ze, gesteund door de Fietsersbond Amsterdam, de fietspaden op een andere plek dan volgens de plannen, vanwege de verkeersveiligheid. Zuidas liet de fietsverkeersveiligheid, de grondwaterstromen en de beoogde boomsoorten voor het parkje verder onderzoeken. Deskundigen stelden dat de door Zuidas voorgestelde fietsroutes veilig waren, maar de bewoners en de Fietsersbond waren teleurgesteld.

Gemeenteraad

De bewoners gingen het spel anders spelen: via de gemeenteraad. En zo kwam het dat in januari 2017 de gemeenteraad instemde met de wensen van de buurtvereniging en de Fietsersbond. Zuidas kreeg de opdracht het ontwerp aan te passen en meer geld uit te trekken voor het speelterrein. Buurtbewoners kwamen met het boek ‘De nieuwe generatie stadskinderen’, over spelen in de stad en geschreven door Naomi Felder. Felder werd samen met iemand van Jantje Beton uitgenodigd om een workshop te geven aan stedenbouwkundigen, projectmanagers en landschapsarchitecten van Zuidas. Met de wensen van bewoners ging de ontwerper aan de slag. Dat leidde in de zomer van 2017 tot de presentatie van een nieuw ontwerp. De reacties waren vrijwel unaniem lovend.

Nuttige wrijving

Nu de ondergrondse stalling Strawinskylaan af is, kan de inrichting van het parkje beginnen en ronden we een ingewikkeld proces af met een mooi resultaat. Alle wrijving heeft volgens Kouwenberg uiteindelijk nut gehad. ‘Het wordt nu zo mooi omdát het misging. Als mensen straks van het station of elders uit Zuidas komen en dit park zien, kunnen ze maar één ding zeggen: wauw!’

12 juli informatiebijeenkomst

Om het plan voor de nieuwe Vijfhoek organiseren wij op 12 juli 2018 een inloopbijeenkomst. Daar krijgt u ook informatie over de openbare ruimte rondom het gebouw van de Goede Doelen Loterij. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Zie de uitnodigingsbrieven hieronder.

Datum: donderdag 12 juli 2018
Tijd: 17.00 – 20.00 uur
Locatie: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

U kunt tijdens deze bijeenkomst op elk moment binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.

Geef uw mening

JOYze hoogland

Wrijving c.q. schuren levert meestal innovatieve ideeën. Begrijp daarom niet, waarom inspraak zo veelvuldig in de richting v/ h voorontwerp wordt "vertaald " waarna de krenten uit de pap pleitte zijn