skip to main content
Werkzaamheden in en nabij A. Vivaldistraat

Links de bouwplaatsen van EMA en Van der Valk (in juli 2018)

Deze werkzaamheden hebben met name gevolgen voor iedereen die woont of werkt in (de buurt van) de T. Albinonistraat, de D. Scarlattilaan en de A. Vivaldistraat. Daar leggen we de kabels en leidingen in de grond, die we daarna aansluiten op het EMA-kantoor en het Van der Valk hotel. Er zijn diverse partijen bij de werkzaamheden betrokken: Nuon, Liander en Waternet. Om efficiënt te werk te gaan, worden de werkzaamheden gecombineerd uitgevoerd en gecoördineerd door Amsterdam Zuidas.

Kabels en leidingen aanleggen

Voor het aanleggen van kabels en leidingen graven we grote sleuven in de grond. Het grondwater dat door het graven opkomt, pompen we weg met bemalingsapparatuur die 24 uur per dag aan staat. We gebruiken geluiddempende pompen, waardoor de overlast beperkt blijft. In de A. Vivaldistraat komt een riool op 5 meter diepte te liggen. Om het riool te kunnen aanleggen, moeten we eerst een gesloten bouwkuip maken. Voor het maken van een bouwkuip brengen we damwanden aan in de grond. Dit kan geluidsoverlast met zich meebrengen. Mocht dit zo zijn, dan ontvangt u van ons hierover bericht. Omdat we zo dicht bij de weg werken, zullen we bij het plaatsen van de damwanden af en toe het in- en uitrijdend verkeer op de A. Vivaldistraat maximaal 5 minuten stopzetten. Dit gebeurt wanneer de damwand wordt opgetild van de grond door de kraan en vervolgens door de heistelling wordt vastgepakt, tot het moment dat de plank de grond in wordt gedrukt. We doen dit buiten de spitsuren.

Het werkgebied met de A. Vivaldistraat, D. Scarlattilaan en de T. Albinonistraat

Parkeerplekken opheffen

Om alle bedrijven en voorzieningen bereikbaar te houden, sluiten we geen wegen volledig af. Maar er is wel sprake zijn van verkeersomleidingen en wegversmallingen. In de A. Vivaldistraat heffen we een aantal parkeerplekken op. Zo creëren we ruimte voor het verkeer dat langs de bouwterreinen rijdt. Deze parkeerplekken zijn van 10 december 2018 tot en met 26 april 2019 buiten gebruik. In de D. Scarlattilaan komt een parkeerverbod in de periode van 10 december 2018 tot en met 1 april 2019.

Wanneer wordt er gewerkt?

Het werk start op maandag 19 november en duurt tot begin mei 2019. In het weekend van 15 t/m 18 maart 2019 en van 29 maart t/m 1 april 2019 is de kruising A. Vivaldistraat en D. Scarlattilaan afgesloten. U hoort hierover te zijner tijd meer. We werken van maandag t/m vrijdag tussen 7:00 en 16:00 uur. Data en werktijden zijn onder voorbehoud vanwege de onvoorspelbaarheid van het weer. Bij wijzigingen, ontvangt u van ons een bericht.

Geef uw mening