skip to main content
Groene aandacht voor Zuidas: van 'tiny forest' tot moestuinieren

De bijeenkomst, georganiseerd door Amsterdam Zuidas en de Gezonde stad, vormde de start van een zoektocht naar groene ideeën van bewoners en andere Zuidas-betrokkenen. Deze ideeën kunnen namelijk nog tot 20 mei worden ingediend via www.zuidas.nl/maakhetgroen. Er is € 100.000,= beschikbaar om ze daadwerkelijk te realiseren. Zo’n 60 deelnemers lieten zich inspireren door de presentatie van het Plan voor een Groene Zuidas en door gesprekken met onze landschapsarchitect, ecoloog en bomendeskundigen. Ook deskundigen van Zuidasdok waren aanwezig, om meer te vertellen over de groene maatregelen die bij dit enorme infrastructuurproject horen.

Gehecht aan groen

In het Plan voor een groene Zuidas staan maatregelen die we de komende jaren uitvoeren. Zoals de inrichting van het Mahlerplein Zuid en van een parkje op het Europaplein. Ook kwamen de ideeën voorbij voor de groene invulling van de woonwijk die moet verrijzen aan de De Boelelaan, tussen de Beethovenstraat en de Antonio Vivaldistraat (in Zuidas het deelgebied Ravel geheten). Projectmanager Mai van der Heide zei het een goed voorbeeld te vinden van het belang dat bij de gebiedsontwikkeling van Zuidas wordt gehecht aan groen, ondanks dat diezelfde gebiedsontwikkeling er ook voor zorgt dat groen soms moet wijken. Mede daarom waren tijdens de bijeenkomst ook kritische geluiden te horen. ‘Er is al veel gekapt voor ontwikkeling van Zuidas en Zuidasdok. Wat doet Zuidas aan behoud van groen?’ En:  ‘Ik heb al vaker ideeën ingeleverd, wat is daar mee gebeurd?’.

Wormenemmer en ‘walking green mile’

De workshops leverden veel nieuwe ideeën op. Janneke Verwey, bewoonster van IJburg, vertelde wat zij met zes buren doet om een stenen strook voor de deur te vergroenen en samen te onderhouden. Ze vertelde over het belang van wormen voor afvalverwerking en leerde de aanwezigen hoe je een wormenemmer maakt. David van Bezooijen leerde de aanwezigen niet alleen ‘zaadbommen’ maken, maar gaf namens stadsdeel Zuid ook informatie over bestaande subsidiemogelijkheden voor mensen die zelf aan de slag willen of groene ideeën hebben buiten Zuidas. Natascha Hagenbeek vertelde over moestuinieren. De werksessie ‘Maak uw buurt groen’ resulteerde in een inspirerend wandverslag. Ook de wijksafari door Zuidas leverde interessante ideeën op: een ‘tiny forest’  (formaat tennisveld), een voedselbos of appeltuin, drijvende eilandjes in de Boelegracht, vlinderstuiken in de Fred Roeskestraat, een bomenrij aan beide zijden van de Gustav Mahlerlaan, een draad hoog over de straat gespannen met een blauwe regen en een ‘walking green mile’ voor mensen die in Zuidas werken.

De oogst van de avond verbeeld

Ook een idee?

Ideeën te over dus. We hopen dat ze worden ingediend via www.zuidas.nl/maakhetgroen. Inmiddels zijn er diverse ideeën binnen maar we kunnen er altijd meer gebruiken. Heeft u ook een goed idee? Doe dan mee. De deadline is 20 mei.

Wilt u geïnspireerd worden? Kijk het filmpje

Geef uw mening

Maarten | Amsterdam Zuidas

@ Map, Ik ben het met je eens dat het groen in Gershwin niet op alle plekken even goed wordt onderhouden. In de Leo Smitstraat tussen woongebouw Op Zuid en het Crowne Plaza Hotel bijvoorbeeld; de groene invulling van de verdiepte bak is rommelig door onkruid, etc. Ook de plantenbakken die onlangs verhuisden van het zuidelijk deel van het Mahlerplein naar de oversteek met de Mahlerlaan laten wat betreft groene invulling te wensen over. We zijn met onze collega’s van beheer (Stadswerken) in gesprek om te zorgen dat er meer aandacht is voor het onderhoud zodat het groen er weer goed bij ligt. Los daarvan denken we dat, naast het bestaande groen, Zuidas groener kan. Daarvoor laten we ons graag inspireren en voeden door de mensen die er wonen, werken, etc. Ik denk dat we ons moeten blijven inzetten voor nieuwe groeninitiatieven, ook al kan het groenonderhoud beter.

Maarten | Amsterdam Zuidas

@Map de Maar, Ik ben het met je eens dat het groen in Gershwin niet op alle plekken even goed wordt onderhouden. In de Leo Smitstraat tussen woongebouw Op Zuid en het Crowne Plaza Hotel bijvoorbeeld; de groene invulling van de verdiepte bak is rommelig door onkruid, etc. Ook de plantenbakken die onlangs verhuisden van het zuidelijk deel van het Mahlerplein naar de oversteek met de Mahlerlaan laten wat betreft groene invulling te wensen over. We zijn met onze collega’s van beheer (Stadswerken) in gesprek om te zorgen dat er meer aandacht is voor het onderhoud zodat het groen er weer goed bij ligt. Los daarvan denken we dat, naast het bestaande groen, Zuidas groener kan. Daarvoor laten we ons graag inspireren en voeden door de mensen die er wonen, werken, etc. Ik denk dat we ons moeten blijven inzetten voor nieuwe groeninitiatieven, ook al kan het groenonderhoud beter.

Map de Maar

Bij gesprekken met (toekomstige) bewoners over de inrichting van plan Gerswin werd regel matig gesproken over het belang van “pocketparks”. Gershwin is bijna klaar, maar ik heb er geeneen zien ontstaan. Heb vorig jaar al een brandbrief gestuurd over het abominabele onderhoud van net aangelegde groen in Gershwin. Zie nog geen verbetering helaas. Dit alles inspireerde niet tot verder meedenken.

Jeroen Schilder

Zuidas is heel strak en modern opgezet. Wat we missen/te kort komen aan de kant van de Amstelveenseweg zijn: biodiversiteit., beleving, regenwaterafvoer en gedeelde speelrecreatie plekken. Daar invulling aan geven komt leefgenot van een ieder ten goede.