skip to main content
Vijfhoek wordt Prinses Amaliaplein

Als het om een stukje niemandsland gaat, is naamgeving niet zo belangrijk. Maar niemandsland, dat is de oude Vijfhoek allang niet meer. Tegenwoordig maken iedere dag duizenden mensen gebruik van het plein en dan is het wel zo handig als de locatie een echte naam heeft. Niet alleen vanwege de vindbaarheid, maar ook vanwege de veiligheid; als er iets gebeurt moeten hulpdiensten weten waar ze moeten zijn. En Vijfhoek is in geen enkele TomTom te vinden.

Door de nieuwe inrichting wordt het plein steeds drukker

Verwarring voorkomen

In 2010 was het nog de bedoeling dat er een park in Zuidas zou komen met de naam Prinses Amaliapark. Omdat inmiddels duidelijk is dat dit park er niet komt, bleef de naam liggen. U voelt ‘m al aankomen: het naamloze plein – dat in de volksmond als de ‘Vijfhoek’ bekend stond – moest nog een officiële naam krijgen en dat wordt nu het Prinses Amaliaplein. Deze naam sluit aan op de naastgelegen Prinses Irenebuurt, waar de straten allemaal naar leden van het koningshuis genoemd zijn. Door de toevoeging van Prinses Amaliaplein, wordt verwarring met de Amaliastraat in Amsterdam-West voorkomen. Deze straat is overigens niet vernoemd naar de kroonprinses, maar naar Amalia van Solms, de vrouw van stadhouder Frederik Hendrik.

Hoe?

Maar hoe gaat zo’n proces van naamgeving eigenlijk in zijn werk? De afdeling Basisinformatie van de gemeente Amsterdam dragen zelf namen voor en /of krijgen aanvragen van namen binnen. Deze toetsen ze aan de criteria voor de naamgeving van openbare ruimten en aan procedurele aspecten. Vervolgens wordt de naam voorgelegd aan de speciaal ingestelde adviescommissie Naamgeving Openbare Ruimten. Zij waarborgen de kwaliteit en eenheid van de naamgeving in Amsterdam. Het definitieve besluit is aan het college van B&W: zij zijn als enige bevoegd om namen voor een openbare ruimte vast te stellen, te wijzigen of in te trekken.

Ondertussen zijn rondom de bomen gaatjes van 40cm diep geboord

Componisten

Een map met namen die speciaal voor Zuidas is weggezet is er niet, maar er is in de vorm van componisten wel een richtlijn. In 1998 werd hiervoor door de gemeente gekozen in het toenmalige Masterplan, met in gedachten de Beethovenstraat en de verbinding van Zuidas met stadsdeel Zuid. Inmiddels vind je in Zuidas dus veelal straatnamen van componisten, zoals de Strawinskylaan. Als er in de toekomst straten bijkomen, zullen die hoogstwaarschijnlijk ook weer naar componisten genoemd worden. En aangezien het om internationale componisten gaat, is er nog keuze genoeg.

Bloembollen en bomen

Naast een nieuwe naam zijn op het plein onlangs bloembollen geplant. Er gaat nog een winter overheen, maar in het voorjaar verandert het Prinses Amaliaplein daardoor in een paarse en witte oase. Wat betreft de bomen die op het plein staan, gaat het minder goed. We zien dat de bomen niet zo goed aarden als we hadden verwacht en bij sommige zelfs sterfteverschijnselen. Ook is zichtbaar dat de grond heel nat is. We hebben twee onafhankelijke bureaus opdracht gegeven onderzoek te doen. We hopen begin 2020 te weten welke maatregelen we moeten nemen. Ondertussen zijn rondom de bomen gaatjes van 40cm diep geboord en gevuld met zand om de grond droger te maken. Ook zijn er luchtpijpen aangebracht om de wortels van de bomen van meer zuurstof te voorzien. Dit zijn de kleine dekseltjes die nu zichtbaar zijn rondom de bomen.

Geef uw mening