skip to main content
Amaliaplein krijgt drainagesysteem

Op 16 mei 2019 openden we feestelijk het Amaliaplein, dat we toen nog de Vijfhoek noemden. Het plein kreeg een nieuwe, groene uitstraling met plek voor ontspanning en ontmoeting. ‘Helaas merkten we in de daarop volgende maanden dat de geplante bomen het niet zo goed deden als we hadden verwacht’, zegt projectleider Cees Bruijns. ‘Sommige kregen zelfs sterfteverschijnselen. Ook zagen we dat de grond heel nat was.’

Tijdelijke maatregels

Twee externe bureaus kregen gezamenlijk de opdracht om onderzoek te doen en met een structurele oplossing te komen. ‘Als tijdelijke maatregel hebben we in 2019 gaatjes rondom de bomen geboord en gevuld met zand om de grond droger te maken. Daarnaast zijn er luchtpijpen aangebracht om de wortels van de bomen van meer zuurstof te voorzien.’

Rondom de bomen werden gaatjes geboord en met zand gevuld

Oplossing

Inmiddels is duidelijk dat het grondwater onder het plein te hoog staat en dat het water minder goed wegstroomt dan verwacht. Bruijns: ‘En dus moeten we extra maatregelen nemen om het water te helpen met wegstromen.’ Een oplossing voor het probleem is de aanleg van een drainagesysteem rondom het plein. Dit systeem moet ervoor zorgen dat het overbodige ondergrondse water onder het plein gemakkelijk kan weglopen en daarna wordt weggepompt naar het riool.

Zicht op het Amaliaplein

Hinder

Wat merkt de omgeving van de aanleg van het drainage systeem? Bruijns: ‘Helaas is het niet mogelijk om helemaal geen hinder te veroorzaken. We zullen gefaseerd te werk gaan zodat de fiets- en voetpaden grotendeels begaanbaar blijven, met soms een kleine omleiding.’

Geef uw mening

JOYze

Was de hoogte van het grond waterpeil vooraf dan niet bekend.....

Lisa

Beste JOYze en Edward, Natuurlijk waren de grondwaterstanden vooraf bekend. Desondanks blijkt de praktijk na oplevering weerbarstiger: de grondwaterstanden zijn hoger dan gedacht. Er is onvoldoende afwatering waardoor de bomengrond te vaak onder water staat, met als gevolg dat ze te weinig zuurstof krijgen en de kwaliteit van de grond terugloopt. We onderzoeken nu in hoeverre we dit probleem hadden kunnen voorkomen, daar hebben andere plekken in de stad misschien ook iets aan. Voor nu doen we er alles aan om de grondwaterstand te verlagen en de bomen te redden. Natuurlijk vinden ook wij dat heel vervelend. Maar we nemen onze verantwoordelijkheid, omdat we een mooi en groen Amaliaplein echt belangrijk vinden. De kosten zijn voor de gemeente, die is opdrachtgever van dit project.

Edward Loos

Wat een klungelige gang van zaken. Nog maar net opgeleverd en al weer op de schop! Wie is hiervoor verantwoordelijk / aansprakelijk en wie draait op voor de extra kosten? Foutje van de opdrachtgever, ingenieursbureau of de aannemer???