skip to main content
Kappen en planten bij Kapel & Convict

Met de komst van het conservatorium maken we een nieuw ontwerp voor de ruimte rondom Kapel & Convict. We leggen hier fietsparkeerplekken aan voor de studenten en medewerkers van het conservatorium en er komen terrassen aan de noord- en zuidzijde van de gebouwen. Door deze ontwikkeling zijn we genoodzaakt om 15 bomen te kappen. Ze hebben een matige tot slechte conditie, dus hun toekomstverwachting is beperkt. We hebben onderzocht of ze voor hun resterende levensduur niet verplant konden worden, maar doordat de wortels zich rond de verschillende kabels en leidingen in de grond hebben gehecht, is dit niet mogelijk.

De te kappen bomen in kaart

Kapvergunningen

De omgevingsdienst heeft voor de kap twee omgevingsvergunningen verleend, één voor 5 bomen en één voor 10 bomen. Deze vergunningen liggen tot en met 23 december 2020 ter inzage en zijn digitaal te bekijken bij de Omgevingsdienst. Ook wordt een vergunning aangevraagd voor het verplanten van vier bomen. Deze bomen worden gelijk op een definitieve locatie binnen het projectgebied terug geplant. Voor de in totaal 15 bomen die we kappen bij Kapel & Convict komen er 26 nieuwe bomen in hetzelfde gebied terug.

Het voorlopig ontwerp van Kapel & Convict

Meer ontwikkelingen

De komst van het Conservatorium van Amsterdam is niet de enige verandering die hier zal plaatsvinden. Er komen woningen in dit deel van Zuidas, dat we Beethoven noemen en dat loopt vanaf Kapel & Convict tot aan de gebouwen van Stibbe, AkzoNobel en het St. Nicolaas Lyceum. Op kavel 6/7, hieronder op het kaartje te zien, start ontwikkelaar Breevast halverwege 2022 met de bouw van circa 300 woningen. Eind 2021 is naar verwachting het definitieve ontwerp voor deze woningbouw gereed en volgt meer informatie. Voor kavel 2 moet nog een plan worden gemaakt. De bedoeling is dat hier zo’n 150 woningen komen.

Het gebied Beethoven met de kavels

Groenplan

Naast de plannen voor bebouwing steken we veel tijd in het zorgvuldig opstellen van een nieuw, mooi en duurzaam groenplan voor de openbare ruimte rondom Kapel & Convict en de appartementengebouwen. Naar verwachting nodigen we bewoners en andere belanghebbenden in de eerste helft van 2021 uit, om mee te denken over dit plan,

Geef uw mening