skip to main content
Bekijk alvast het Hogelandplein in Kop Zuidas

UPDATE 25 februari: In de etalage van restaurant Happy Italy (Zuidelijke Wandelweg 78) staat een maquette van het nieuwe plein. Ga vooral even kijken.

In de etalage van Happy Italy

Het buurtplein komt tussen het architectonische hoogstandje Terrace Tower (met het hoofdkantoor van Suitsupply) en het appartementengebouw SUD. In 2017 maakten we een eerste schetsontwerp voor het Hogelandplein, waarbij bewoners konden meedenken. Wensen waren een waterpartij op het plein, een speelgelegenheid voor kinderen, voldoende fietsparkeerplekken en het vermijden van fietsers óver het plein. Ook was er behoefte aan fijne zitplekken, een veilige overgang van het plein naar de omringende paden (met het oog op veiligheid voor spelende kinderen) en meer groen. Bewoners wilden liever geen honden op het plein.

Update: In het filmpje ziet u het voorlopig ontwerp. In het definitief ontwerp zijn enkele aanpassingen gedaan.

Reageren

Met deze wensen in gedachten hebben we het schetsontwerp verder uitgewerkt, waarvan het resultaat te zien is in het filmpje hierboven. U kunt tot en met 5 maart 2021 uw reactie op het ontwerp direct onder dit artikel plaatsen. Daarnaast organiseren we een telefonisch spreekuur waar u kunt zeggen wat u ervan vindt en uw vragen kunt stellen. Dit spreekuur vindt plaats op woensdag 24 februari 2021 tussen 15.00 en 17.00 uur. U kunt ons dan bereiken via 0800 – 5065.

Artist Impression Hogelandplein

Voorbereidingen

Vanaf 22 februari 2021 vinden er alvast voorbereidende werkzaamheden plaats op het plein, om het wat groener te maken en van vorm te voorzien. Hierdoor ziet het Hogelandplein er ook in de tijdelijke situatie als een prettige plek uit. Volgens de planning start de definitieve inrichting vanaf september 2021. De voorbereidende werkzaamheden staan eventuele aanpassingen in het ontwerp niet in de weg.

Geef uw mening

Wilt

Zou het mogelijk zijn om sport voorzieningen te creëren rondom Kop Zuidas? Denk dan aan een Basketbal pleintje bijvoorbeeld. Ik denk dat de buurt hier van zou opbloeien.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Wilt, op de plek waar Old School stond, en de locaties naast Crossover (kavel K) en naast The Newton (kavel L2) wordt de komende jaren nog niet gebouwd. In overleg met de omgeving gaan we kijken of we hier een tijdelijke inrichting kunnen maken. Een sportveldje zou daar goed in passen. We komen hier nog op terug.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Honden: Verschillende bewoners hebben ons gevraagd het verbod voor honden op het Hogelandplein te heroverwegen. Dat vonden we een goede suggestie. Om hondenbezitters tegemoet te komen, maken wij het plein in eerste instantie nu wel toegankelijk voor aangelijnde honden. Loslopende honden zijn niet toegestaan.

Mascha

Natuurlijk zijn onaangelijnde honden niet welkom in een park/op een plein. Maar aangelijnd moet kunnen, als ze zich gedragen en hun eigenaren ze kunnen beheersen.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Groen/verharding/afwatering: Het Hogelandplein is bedoeld als een gezellige ontmoetingsplek voor de buurt, en niet primair als een park. Om het buurtplein voor iedereen goed toegankelijk te maken en de zitplekken goed te kunnen benutten, is een mate van verharding noodzakelijk. Ook is verharding nodig voor de terrassen die hier zomers opgesteld kunnen worden. Daarnaast is op het plein een route voor nood- en hulpdiensten nodig. Deze route moet over verharding lopen. Juist door de mix van groen en verharding denken wij dat het plein multifunctioneel wordt. Er is voldoende groen voor een mooie beeldkwaliteit en ruimte voor vogels en insecten, terwijl de verharding het plein een afwisselend karakter geeft, en het voor meer functies bruikbaar maakt. Met het groen draagt het plein tevens bij aan het water-neutrale karakter van de wijk.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Afvalcontainers: Voor Kop Zuidas is in het verleden een plan gemaakt voor de definitieve locaties van de ondergrondse afvalcontainers, in de situatie dat de ontwikkeling van het gebied gereed is. Momenteel zijn op verschillende locaties onder- en bovengrondse afvalcontainers geplaatst. Een deel van deze containers is tijdelijk (dit zijn de bovengrondse containers) en een deel staat op de definitieve plek. Omdat een aantal van deze definitieve plekken in praktijk niet prettig werkt, of niet mogelijk is in verband met ondergrondse kabels en leidingen, wordt op dit moment gewerkt aan een aangepast plan voor de locaties van de afvalcontainers. Naar verwachting is dit plan in concept in mei klaar. Wij zullen dit dan met de buurt delen. Nadat het stadsdeelbestuur hierover een besluit heeft genomen, volgt ook nog een formeel inspraaktraject.

Marlies | Amsterdam Zuidas

We hebben vanuit de omgeving veel reacties gehad op het ontwerp voor het Hogelandplein. Daar zijn we blij mee! Naast gelukkig veel enthousiaste bijdragen leven er ook vragen. Deze gaan vooral over de verhouding groen/verharding/afwatering, de locatie van afvalcontainers en wel of geen honden op het plein. Ik geef hierboven per onderwerp antwoord op deze vragen.

Don Giovanni

Er zal weinig to geen Groen te zien zijn ,rode stenen hebben de voorkeur van een ambtenaar die hier toch niet woont ,hij of zij zal ergens buiten de stad Wonen met een dorre tuin!

Ingolf Smedicus

Gaan we weer; een waterkunstwerk in Amsterdam. Ze kunnen het niet! Voorbeelden genoeg. Op het Max Euweplein was er ooit iets met water, het werkt al jaren niet meer. Dat waterding op het Rokin werkt ook niet, altijd kapot. Er was ooit een wandfontein/waterval op het Zuiderkerkhof in de Nieuwmarktbuurt. Weggehaald tja waarom? Geen budget om het te repareren/onderhoud. Begin er niet aan als er geen geld voor is. Dit pleintje ziet er op zich leuk uit, maar alles ziet er leuk uit op artist impressions. Altijd mooi weer, netjes, geen troep, geen overal schots en scheef staande fietsen en de straatstenen mooi een soort marmerachtige steen. Nee hoor! Er komen weer die eeuwige rode klinkers te liggen zoals die zelfde triestheid nu op de Gustav Mahlerlaan.

Pieter Heester

Inderdaad groeiden er veel verschillende wilde bloemen in dit gebied, in voorjaar en zomer zag je een explosie aan kleuren, de aarde was vruchtbaar. Nu is alles afgegraven en weg, wat we ervoor terug krijgen is wat doods gras op een kunstmatig heuveltje temidden van heel veel tegels.

Bewoner Mirandabuurt

Heel fijn dat er een plein met groen komt tussen alle hoog- en laagbouw. Met het oog op de klimaatveranderingen en het grote aantal mensen dat er woont, zou een groter plein met meer groen wenselijk zijn. En in plaats van tegels, zou grind of zouden waterdoorlatende tegels beter zijn voor een goede afwatering.

I. E Sternheim

Er is niets gezelligs aan. Het was een prachtig stuk natuur met wilde bloemen en bomen waar vele Amsterdammers lekker konden recreëren. Nu wordt het een gekunstelde plek tussen beton. En dan dat gezever over spannende groen heuvels en een echt buurtplein. Zal wel weer een plek worden waar verveelde hangjongeren de boel vernielen en overlast verzorgen. Want waar moeten die heen als alles is dicht gebouwd.

Bewoner Square

First of all, I apologize for writing my comment in English. To be honest, I was expecting a greener project - like many residents, I prefer to see more grass, plants and trees. In addition, a small fountain could be chosen instead of a complex water way - to avoid additional expenses in future. Agreed with a comment below, planned type of water way is usable for a short term (summer and half of the spring, maybe?). The place of waste bins are crucial (currently they are not enough capacity for us, especially paper bin); as many said I couldn`t see anything regarding their place in park - it would be perfect if they will be moved another place. Lastly, I could be great to see some innovative small playground equipment's, to make kids are happy!

Bewoner Kop Zuidas

Het lijkt haast of veel mensen een Hogelandpark voor ogen hebben ipv een Hogelandplein. Er is al ontzettend veel groen in de omgeving van Kop Zuidas (Amstelpark, Amstelscheg, Martin Luther King Park, Beatrixpark) maar nog geen stedelijk plein. Dat is precies wat hier beoogd is.

Bewoner Hogelandplein

- Te veel tegels. Alles is al volgebouwd en betegeld in Kop Zuidas, de laatste sprieten spontaan groeiend groen zijn recent uit de grond gehaald rond Gaasterlandpad en Crossover. De gemeente geeft veel geld uit aan verdiepte WADI's (Z. Wandelweg) en ondergronde waterbergingen in de buurt, om te zorgen dat het hemelwater nog enigszins naar de grond kan. Erg onlogisch om dan dit plein, het enige open/groene punt dat resteert, voor 50% dicht te tegelen. Ik vermoed dat wat verharding gewenst voor horeca-terras, maar vind het nu te veel. - Vrije saaie beplanting, alleen maar gras. Waarom geen wilde/bloeiende grassen, bloeiende planten etc. Als dit op een slimme manier gedaan wordt blijft het ook beter heel, in tegenstelling tot de meeste gemeentelijke grasvelden die door gebrek aan onderhoud vaak snel kale plekken vertonen, in modder veranderen of verdrogen. - Afvalcontainers lijken niet ingetekend, deze zijn cruciaal. Uitbreiding capaciteit is ook nodig. - Bij de bomen vraag me af wat voor exemplaren er aangeplant worden. Zijn dit sprietjes of komen er enigszins volwassen bomen? - Het waterwerk is een aardig concept, maar lijkt me duur. Het positieve effect is alleen in de zomer aanwezig, in andere seizoen draagt de fontein bij aan de verstening. Het is te voorzien dat matig/slecht onderhoud en vervuiling het positieve effect deels teniet zullen doen. Van mij kan dit belastinggeld anders besteed worden, namelijk aan regulier onderhoud, wat ernstig achterblijft in de hele stad, en aan grotere bomen bij aanplanting. - Er zal veel aandacht voor handhaving en afvalinzameling moeten zijn, veel afvalbakken ook, ivm de leerlingen ROC, maar ook vanwege horeca aan het plein. Beide zijn grote producenten van zwerfafval.

Don Camillo

Hetti , meer Groen is zonder meer welkom ,maar als reeds gemeld dit B&W wl meer steen en geen Groen dat is duur in onderhoud en er is al tekort aan personeel, Zeker de leerlingen van ROC zullen dit plein ontdekken en snel gaan verwaarlozen tenzij er iedere 50mtr een Afval Bak komt te staan ? komen er ook camera’s te hangen om de Veiligheid meer te garanderen ? Laten we afwachten maar de finale tekeningen liggen allang klaar en kunnen niet meer gewijzigd worden,

Hetti Willemse

Goedendag, Veel van de input die ook door bewonersvereniging De Mirandabuurt is gegeven zien we gelukkig terug. Fijn dat er levendig water in is opgenomen. Wat mij betreft zou er nog wat buitenkunst in kunnen worden opgenomen. Vraag is wel hoe zit het met sociale veiligheid, fietsparkeren ( zie situatie zuidelijke wandelweg), afval, beheer en de relatie naar leerlingen ROC die vanwege ontbreken eigen schoolplein het plein ook zullen gebruiken. Het lijkt inderdaad dat er behoorlijke stukken monotoon steen zijn. Is het nog een idee om zowel in keuze/variatie bestrating/tegels met kleinschalig groen, bloemen en planten de stenige aanblik te veranderen? En een kleinschalige kiosk, bv via de culinaire vakschool Hubertus en Berkhoff in de Betuwestraat vlakbij, kan ook een aanvulling zijn op levendigheid en sociale veiligheid.

Bewoner SUD

Ziet er veel belovend uit! Wel erg teleurstellend dat ik als bewoner van SUD niet met mijn hondje over het park mag wandelen.. Hoe moeten we dit voor ons zien, er steeds om heen lopen?

Amsterdammer

JA, jij hebt een hond dus ga niet verwachten dat de wereld zich om jou en je hond aanpast!

Daniël

Hartstikke leuk gedaan!

Aron

Mensen snappen blijkbaar niet meer wat een plein is. De hele buurt komt vol met binnentuinen en straatbomen. Er komt maar één plein.

Resident

Thank you for sharing the proposal. Could you please clarify the below points: - where are the rubbish bins located? - is the outdoors terrace of Happy Italy going to be located on the square? - is it possible to include more greenery?

Bewoner Kop Zuidas

Heel goed ontwerp! We zien heel erg uit naar de eindsituatie!

Gaasterlandstraat

top

fred sterk

Don Camillo het ontwerp ziet er mooi uit . het mag ook wel tijd worden , want eind april woon ik hier nu 5 jaar waarvan ik veel heb moeten klagen bij de gemeente over de vuilnisbelt die er regelmatig was op de hoek gelrestraat - zuidelijke wandelweg. wat ik nog wel mis is de plek waar het vuilnis in de nieuwe situatie gestort moet worden, misschien kan dat ook nog ingetekend worden. ik hoop dat ze gauw gaan beginnen Groeten Fred Sterk

Don Camillo

Stel je voor meer Groen , dat kost veel onderhoud nu met veel stenen is dat er niet ,maar hopen dat het zonder kuilen wordt afgewerkt , en komen er nog Afval bakken ? Maar de Groen Linksers in dit college besluiten, helaas

Amsterdammer

En maar zuur blijven doen ... kan nooit goed zijn voor een mens.

Es

Het wordt vast een gezellig pleintje. Ik lees verboden voor honden? Het lijkt me juist gezellig om met de hond (aan de lijn) hier te kunnen zitten! Wat mij ook heel leuk zou lijken is wat meer horecagelegenheid aan het plein! Is daar al iets bekend over? Een koffietentje bijvoorbeeld lijkt me super gezellig daar!

Maria

Eerste indruk: prima ontwerp. Er staan nu tijdelijke containers. Waar komen deze in het ontwerp terug? En graag meer capaciteit dan nu (vooral voor papier) want sinds SUD bewoond wordt is het niet meer voldoende.

Daniel

Pieter zeur !

Pieter-bas (pb)

Hey, waarom zo weinig groen? Ik refereer even dit artikel uit 2018: https://zuidas.nl/blog/2018/fors-investeren-in-een-groene-zuidas/

Julis

Amsterdam wil toch klimaatbestendigheid met meer groen, waarom dan zoveel beton in dit ontwerp? Groen is bovendien heel belangrijk voor de leefbaarheid van de steeds grotere groep bewoners in deze buurt!!!

Martin

De helft steen! Juist meer groen in de buurt is noodzakelijk, ontspanning, welbevinden, hittestress, geluid. Wat komt er hier terecht van al die, onder gemeente regie gevoerde acties, tegel eruit groen erin, geveltuintje, etc. etc. Is er ruimte voor GROEN, legt de gemeente het voor de helft vol met steen. Onbegrijpelijk!

Max

Eigenaar units commerciële plint. Ziet er top uit, we kunnen niet wachten. Het zal uiteindelijk een prachtig plein zijn. Succes !!

Angelique

Ziet er helemaal top uit! Wij wonen inmiddels bijna 5 jaar in Square en hebben het helemaal opgebouwd zien worden. Nu dat plein nog en dan is het helemaal top! @ bewoner SUB die zo zuur doet... Nieuwbouw = lang puinhoop. Kijk vooruit ipv klagen.

Aron

Het is toch helemaal niet lekker liggen of spelen op een gazon vol met notenvruchten? Verder een prachtig ontwerp.

Bewoner Sud

Dat ziet er veelbelovend uit! Ben erg benieuwd naar het eind resultaat! Mokken heeft geen zin zie opmerking van mijn “buur” je weet wat en waar je koopt is een buurt in ontwikkeling zo lopen de zaken nou eenmaal. Wij leven nog steeds in een pandemie, al die negativiteit ook nog eens omdat er iets vertraagd is. Vreselijk 🤮

Bewoner SUD

Wat een planning, het terrein ligt er al 6mnd brak bij. Nu pas starten met ontwerp en dergelijke. Weer een fantastische planning al zeg ik het zelf.

Geertje Stornebrink

Hoera. Eindelijk !! Wij wonen al 11 jaar in Luminez en steeds meer groen is ingeleverd voor wonen = steen. Maar dat wisten we. We kijken uit naar dit pleintje in de buurt. Hoop dat het voor iedereen iets aardigs heeft. Geertje.