skip to main content
Aangenaam gebied rond WTC’s Tower Ten

De openbare ruimte aan de oostzijde van het gebouw was altijd nogal rommelig. Hier bevond zich duidelijk de zijkant van het kantorencomplex, met willekeurig gestalde fietsen en een groen talud. In het najaar van 2019 startte de bouw van Tower Ten. Om de bouwer de ruimte te geven, moesten we een deel van het fietspad tijdelijk verleggen. Hoewel we de tijdelijke route opvrolijkten met een kunstwerk was het geen ideale situatie. Nu Tower Ten zijn voltooiing nadert, is het tijd om de openbare ruimte eromheen aantrekkelijk in te richten, zowel voor fietsers, voetgangers als voor mensen die er willen verblijven.

Besloten ruimte

Het gemotoriseerde verkeer rijdt over een hoger deel van de Beethovenstraat en de Strawinskylaan dan de openbare ruimte rondom de entree van Tower Ten. Door de lagere ligging ontstaat een enigszins besloten ruimte. Het WTC krijgt aan deze zijde een nieuwe entree. Naast deze entree is op de begane grond ruimte voor horeca. Om de buitenruimte intiemer en aantrekkelijker te maken, planten we veel groen terug. Naast planten en struiken komen er ook bomen. De ruimte daarvoor is beperkt, doordat een deel van de parkeergarage eronder loopt en er veel kabels en leidingen in de ondergrond liggen. In het groen komen zitelementen in de vorm van natuurstenen randen.

Meer fietsruimte

Het fietspad komt weer op zijn oorspronkelijke plaats te liggen. Om fietsers meer ruimte te geven, maken we het fietspad hier zo’n vier meter breed – ongeveer een meter breder dan het was. Met het terugbrengen van het fietspad verdwijnt de tijdelijke fietsroute, inclusief het kunstwerk dat zich in het de tijdelijke fietstunnel bevindt.

Looproute langs Strawinskylaan

Geheel nieuw is de looproute die we aanleggen langs de Strawinksylaan, aan de noordkant van het WTC. Dankzij een fraaie, kwartronde stenen trap omhoog wordt de Strawinskylaan vanaf de Beethovenstraat tot de Parnassusweg toegankelijk voor voetgangers. Het voetpad langs de Strawinskylaan loopt nu nog min of meer dood bij de entree naar de parkeergarage. Straks sluit het aan op het voetpad dat aan de noordelijke entree van het WTC ligt.

Werkzaamheden

Het werk aan de openbare ruimte voor Tower Ten begint naar verwachting in mei 2022 met kabels en leidingen op het werkterrein. We laten u tijdig weten welke hinder de werkzaamheden gaan opleveren voor met name het fietsverkeer.

Geef uw mening

Peter Wessels

Ik neem aan dat het kunstwerk terug keert, liefst in een ander poortje...