skip to main content
Fietsenbende in de Prinses Irenestraat

Tot ergernis van nogal wat bewoners staat het trottoir, pal naast het Amaliaplein – en trouwens steeds vaker ook op het Amaliaplein zelf – vol met fietsen die er letterlijk lijken te zijn neergekwakt door hun eigenaren. Niet alleen bewoners, ook advocatenkantoor Freshfields beklaagt zich over de puinhoop voor de deur. Het is een merkwaardige aanblik. Op straat liggen fietsen boven op elkaar, op steenworp afstand bevindt zich de gratis ondergrondse stalling Strawinskylaan die een oase van orde, ruimte en veiligheid biedt aan maar liefst 3.700 fietsen.

Gratis stalling Strawinsky, op een steenworpafstand

Geen totaalverbod

De ‘fietsenplaag’ blijkt moeilijk te bestrijden. Dat ligt natuurlijk in de eerste plaats aan de fietsers zelf, waarvan sommigen maling hebben aan de overlast die ze veroorzaken. Daarnaast blijkt de handhaving, nog los van beperkte capaciteit, moeilijk te organiseren. Er is een zogenaamd ‘aanwijsbesluit’ nodig, die voor zeer specifieke gebieden in de stad het parkeren van fietsen en andere tweewielers buiten fietsvakken en fietsenrekken geheel verbiedt. Dit is gebeurd op het zuidelijk deel van het Mahlerplein en in de omgeving van de Mahlerlaan. Daar zorgden fietsen, onder meer pal voor de Symphony Towers, jarenlang voor veel overlast. Terwijl zich ook daar op enkele meters afstand een ondergrondse stalling bevindt. Een ‘aanwijsbesluit’ maakte een einde aan deze situatie. Er kwam een verbod om te parkeren, net als op de rest van het Mahlerplein. Uiteindelijk richtten we het zuidelijk deel van het plein opnieuw in met groen.

Het gebied waar tweewielers alleen in rekken en vakken mogen parkeren

Beperkte capaciteit handhaving

Voor de Prinses Irenestraat waar zich de fietsellende voordoet, geldt zo’n verbod niet. Net niet, want op het Amaliaplein en op het trottoir daarvoor geldt wel een verbod (zie het kaartje hierboven). Dat er toch fietsen staan, komt door beperkte handhavingscapaciteit. Omdat scooters niet in de ondergrondse stalling kunnen, is in de straat een parkeervak gemaakt. Zoals het bord bij het parkeervak aangeeft, kunnen ook bakfietsen er terecht. Het is nadrukkelijk niet bedoeld voor fietsers.

Aanpassing APV

Toch staan ze er, want hier doet zich een ander probleem voor: de algemene plaatselijke verordening (APV) zit zo in elkaar dat gewone fietsers niet uitgesloten kunnen worden van de tweewielers die op het parkeerbord zijn aangeduid. De verordening schiet dus tekort en biedt geen juridische grond om gewone fietsen uit dit bijzondere vak te verwijderen. Op dit moment werkt de afdeling Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) van de gemeente aan aanpassing van die APV. Doel is dat fietsers kan worden verboden om op een scooterplek te parkeren. Collega’s zijn daar nu mee bezig. Maar het wijzigen van een APV duurt lang. De overlast en daarmee de ergernis zal helaas dus nog wel even duren.

Geef uw mening

Pauwel Perbal (Wijkbeheerder)

Ik ben onlangs in de ondergrondse fietsenstalling geweest en ben daar keurig te woord gestaan bij het gratis parkeren van mijn fiets voor een paar uur. Een prima stalling waar ik zeker vaker gebruik van wil maken! Fietsen kom je overal tegen, nu nog meer dan voorheen, mede door de toestroom naar deze A locatie. Hier wordt de komende jaren gewoond en gewerkt, iets waar je toch je prognoses op los had kunnen laten, lijkt mij? Laten we eerlijk zijn, als je een stuk grond aanwijst voor alternatieve plek voor scooters en/ of fietsen met een alternatieve vorm, zoals de bakfiets en daar een lage beugel bijzet en een bord ophangt denk je dan dat je er bent? Is toch logisch dat ik als fietser daar mijn fiets neer zet. Ik hoef niet langs een automaat met mijn ov chip, kan hem neerzetten en door in de waan van de dag.... Andere oplossing is er wel en ook nog een met een sociaal maatschappelijk karakter, welke door de kantoren ook zeker als prettig ervaren zal worden. Waarom maak je er niet een semi bewaakte plek van, zet er 1 iemand neer vanuit Pantar die de fietsenplek ook schoonhoudt en zorgt dat alles keurig op een rij staat....alleen geopend tijdens kantoortijden bijvoorbeeld? Heb je niet veel voor nodig, schaftwagen met wc erin en klaar. Ik wil best eens met je meedenken op de locatie zelf, kom dagelijks op de zuidas. Warme groet, Pauwel

Amsterdammer

mensen hebben geen fatsoen meer ...

jankees lampe

Is de enorme ondergrondse fietsenstalling dan niet juist bedoeld om overlast van fietsen en brommers en scooters in de buitenruimte rondom station en in de aanpalende woonwijken te verlichten en voorkomen? Is in dat bestemmingsplan dan niet impliciet opgenomen dat buiten de stalling parkeren niet mag? Hoe ziet het er straks uit als Station Zuid het grootste station voor nationaal en internationaal treinverkeer is van Amsterdam? Echt een voorbeeld van regels en procedures en niet meer gezond nadenken. Femke, neem je wethouder(s) mee en kom eens kijken. Zo kan dit niet bedoeld zijn!

Redactie

Beste Jankees, De ondergrondse stalling is bedoeld om fietsers een veilige en aantrekkelijke plek te bieden en tegelijkertijd om de overlast boven de grond terug te brengen. Gemotoriseerde tweewielers mogen niet in de ondergrondse stalling. In principe geldt voor heel Amsterdam dat je je fiets overal mag neerzetten, behalve in zeer specifieke gebieden waar een verbod geldt om buiten vakken te parkeren. Gelukkig geldt dat ook voor het gebied rond station Amsterdam Zuid, zoals je op het kaartje hierboven kunt zien (binnen de rode stippellijn). De stallingplek in de Prinses Irenestraat valt daar net buiten. Er wordt nu dus gekeken of er toch maatregelen te nemen zijn. Overigens hebben fietsers natuurlijk zelf de belangrijkste verantwoordelijkheid. Het is onmogelijk om voor alle overlast regels te stellen, het is ook een kwestie van fatsoen.

Anneke Wevers

Flauwekul, van meet af aan is voor de beschreven situatie gewaarschuwd en het proces om de betreffende APV aan te passen had dus allang in gang gezet kunnen worden. Je moet het ook wel willen als Zuidas...... Vreemd voorbeeld van de beoogde internationale uitstraling, waar men de mond vol van heeft of had. Handhaving is altijd het sluitstuk en altijd levert het ergernis op voor bewoners die van het gebrek eraan ernstige overlast ondervinden. Het is slalommen met rollator, kinderwagen, rolstoel en dergelijke om de fietsen en overige tweewielers heen.

Redactie

Beste Anneke, frustrerend inderdaad, dat vinden onze collega's van Verkeer & Openbare Ruimte natuurlijk ook. Die zijn er wel druk mee bezig. Het aanpassen van een APV evenals handhaving behoren niet tot de taken en bevoegdheden van Zuidas.