skip to main content
Plan De Kunstbrug over De Boelegracht ter inzage

Het plan voor De Kunstbrug is al een tijdje onderweg. In juli 2020 lieten we u de eerste schetsen van de brug zien, die Zuidas met Buitenveldert verbindt, vanaf de De Boelelaan naar de Rosy Wertheimstraat. Het plan is inmiddels verder uitgewerkt en gepubliceerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Een dag na publicatie, op zaterdag 2 april, is de wettelijke inzagetermijn van 6 weken gestart. In deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen.

Extra aansluiting

Bouwcombinatie Zuidschans (van ontwikkelaars BPD en AM) nam begin 2019 het initiatief tot een nieuwe voetgangersbrug over de De Boelegracht. Het idee was om de behoefte aan een kunstwerk in de openbare ruimte te combineren met de plannen voor een extra aansluiting met Buitenveldert. ‘We hebben hier te maken met een bijzonder ontwikkelingsgebied waarbij wij extra kwaliteit willen toevoegen aan de openbare ruimte. Dat is wat wij de gemeente en de bewoners en gebruikers van het gebied aanbieden met deze brug’, aldus Sharon Oldenkotte-Vrolijk, directeur Kunst & Cultuur van BPD.

Aanlandingslocatie van De kunstbrug

Planning

Na de inzagetermijn worden eventuele zienswijzen behandeld. Als deze zienswijzen weinig of geen reden geven tot aanpassing van het plan, dan starten wij in de zomer van 2022 de aanbesteding. Dit leidt tot een gunning eind 2022, waarna de werkzaamheden begin 2023 starten. In de zomer van 2023 kunt u dan in de volle zon vanaf de aanlandplaats aan de Rosy Wertheimstraat over De Kunstbrug naar de De Boelelaan wandelen.

Geef uw mening

Rianna

Op welke manier zijn ervaringsdeskundigen en de Lokale Inclusie Agenda meegenomen zodat het ook voor mensen met een beperking in brede zin een bruikbare oversteek wordt?

Redactie

Beste Rianna, de brug is volgens de wettelijke regels ontworpen en gebouwd, zonder traptreden en met een flauwe helling. De kunstbrug is daarmee goed toegankelijk voor mindervaliden of personen die slecht(er) ter been zijn. Tijdens de informatiebijeenkomst over het plan in april zijn hierover geen verdere vragen gesteld. Daarom vonden we een aanvullend advies van een ervaringsdeskundige over de toegankelijkheid van de brug niet noodzakelijk.

Katja

Weer zo'n prestigeproject... De lui die op de Zuidas wonen verplaatsen zich met hippe Van Moof, Bakfiets met electromotor of auto. De van Deeldenbrug ontsluit prima, links houdt de 'gracht' al weer op voor de Parnassiusweg en rechts heb je de Beethovenstraat.

Nico Velthuijsen

Nutteloos. Inderdaad; de Lex van Deldenbrug en van Beethovenstraat liggen heel dichtbij en bieden ruim voldoende bereikbaarheid van de Zuidas met de de Boelelaan v.v. Bovendien zal deze voetgangersbrug ook door fietsers, scooters e.d. worden gebruikt. Niet doen., dus De geïnde belastingcenten beter besteden a.u.b.

Gift

De brug is een geschenk van projectontwikkelaars BPD en AM: https://zuidas.nl/blog/2020/07/03/plannen-brug-de-boelegracht-gepresenteerd/

Rutger

Mijn ervaring met "voetgangersbruggen" is dat de fietsers er ook gewoon gebruik van maken (zoals ook bij de voetgangersbruggen over het zuidelijk amstelkanaal). Dit valt niet te voorkomen met een paaltje of een bord, je kan het beter gewoon accepteren en de brug dus zo inrichtingen dat het voor zowel fietsers als voetgangers toegankelijk is. Daarnaast snap ik deze brug eigenlijk uberhaupt niet zo, gezien er in zowel oostelijke als westelijke richting na 100 meter al een brug of weg ligt... Beetje weggegooid geld.

Martin

Weggegooid geld, 175m links ligt de Lex van Deldenbrug, 140m rechts ligt de Beethovenstr. Kan Amsterdam het geld niet beter besteden? Wie verdiend hier aan? Hier klopt iets niet! Fraude?