skip to main content
11 juli: bewonersavond over masterplan WTC

Aan de Beethovenstraat wordt op dit moment Tower 10 gebouwd. CBRE IM heeft echter meer plannen: vernieuwing van de bestaande kantoortorens tussen het Zuidplein en de Beethovenstraat. In april 2021 was er al een informatieavond voor omwonenden. Deze krijgt op maandag 11 juli 2022 een vervolg. Vertegenwoordigers van zowel WTC-eigenaar CBRE IM als van de gemeente lichten dan de plannen toe. Ook is er ruimte voor een gesprek over de invulling van winkels, horeca en maatschappelijke voorzieningen, parkeervoorzieningen, deelmobiliteit, terrassen en groen op daken.

Masterplan vernieuwing WTC

Vanwege de effecten van corona en de uitvoering van het infrastructurele project Zuidasdok in hetzelfde dichtbebouwde gebied, zijn de plannen sinds 2019 meerdere keren tegen het licht gehouden en aangepast. In december 2021 liet CBRE IM weten dat de vernieuwing van de torens A en C onderdeel zouden worden van een bredere masterplanstudie naar de vernieuwing van het WTC. Die studie ligt er nu. De uitgangspunten zijn niet veranderd: met de vernieuwing speelt CBRE IM in op de behoeften van gebruikers en de eisen die huurders stellen aan een moderne kantooromgeving. Zo zal bijvoorbeeld het gebouw volledig CO2-neutraal zijn.

Bewonersbijeenkomst vernieuwing WTC op 11 juli

Buurtbewoners ontvangen van CBRE IM een uitnodiging per brief. Maar ook andere belangstellenden uit de buurt zijn welkom. Meld u aan via www.wtctoren-a.nl

  • Datum: maandag 11 juli
  • Tijd: 19.30 – 21.00 uur
  • Locatie: Auditorium WTC, Toren G (via de hoofdingang van het WTC aan het Zuidplein)
  • Aanmelding via www.wtctoren-a.nl

Programma

  • 19.30 uur:                         Inloop en ontvangst
  • 19.45 uur:                         Plenaire bijeenkomst
  • 20.05 uur – 20.50 uur:    Ronde tafel sessie in/rond auditorium over de thema’s
  • 20:50 uur – 21.00 uur:    Sluiting

Geef uw mening

Lieneke Meurs

Als rupsje nooit genoeg kruipt het WTC waar het niet gaan kan; voor de zoveelste keer in het toch echt niet zo lange bestaan wordt er uitgebreid en verbouwd. Hoezo duurzaam? Drie kwartier om als bewoner ideeën in te mogen brengen over zes thema's, dat ga ik niet halen.

Redactie

Beste Lieneke, bedankt voor je reactie. Hopelijk heb je de bijeenkomst van 11 juli wel bezocht. Zo niet: dit was de eerste. In het najaar volgt een tweede bijeenkomst. Daarnaast wil CBRE IM een klankbordgroep instellen voor de gehele periode, om permanent in contact te blijven met belanghebbenden, waaronder natuurlijk mensen die rond WTC wonen en werken. Meer hierover: https://wtctoren-a.nl/faq/.

Homerus

alle nieuwe plannen zullen zeker de moeite waard zijn ,maar neem van mij aan dat alles al ingetekend is en geen wijziging meer mogelijk is , helaas, al wil je een boom 10cm naar links of rechts willen ook dat kan niet meer