skip to main content
Werk aan metroviaducten over Parnassusweg

De maanden augustus en september 2023 staan bol van het werk in de Parnassusweg, ter hoogte van de metroviaducten. De Parnassusweg-stad-uit is twee maanden afgesloten voor autoverkeer om werkzaamheden te doen voor de verbreding van het bestaande en voor een nieuw metroviaduct. Zo brengen we in de maanden augustus en september damwanden aan en sluiten daarvoor zelfs de A10 Zuid richting de A4 Schiphol/Den Haag af in de nachten van 14/15 augustus en van 26/27 augustus, in beide gevallen van ’s avonds 22.00 uur tot ’s ochtends 06.00 uur. In september bouwen we twee tussensteunpunten: één voor de verbreding van het bestaande metroviaduct en één voor een nieuw viaduct. Vanaf oktober tot in het voorjaar van 2024 gaan we vervolgens verder met de bouw van het landhoofd voor het nieuwe metroviaduct.

Verbreding bestaande metroviaduct

Op dit moment bevindt zich tussen de metrosporen, op het terrein tussen de huidige metroperrons en de Parnassusweg, een werkterrein van Zuidasdok. Daar komen in de toekomst de metroperrons te liggen. Die worden dan ook toegankelijk vanuit de toekomstige tweede reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid, de Brittenpassage. Om voor dit alles ruimte te maken verleggen we het bestaande noordelijke spoor van de lijnen 50 en 51 richting Isolatorweg nog iets verder naar het noorden. En om dát mogelijk te maken verbreden we ook het viaduct over de Parnassusweg.

Nieuw metroviaduct

Wanneer we de nieuwe Brittenpassage en de nieuwe metroperrons in 2027 in gebruik nemen, heeft lijn 52 (de Noord/Zuidlijn) twee sporen, net als de andere haltes van de Noord/Zuidlijn. Deze sporen verbinden we met de opstelsporen bij de Amstelveenseweg. Ze lopen dan dus ook over de Parnassusweg heen. Om dat mogelijk te maken, bouwen we later ook nog een nieuw metroviaduct over de Parnassusweg, tussen de twee bestaande metroviaducten in.

Bouwkuip van damwanden

De definitieve metroviaducten over de Parnassusweg moeten gaan rusten op nieuw te bouwen landhoofden en enkele extra steunpunten. Van beide viaducten bouwen we in deze fase alleen de westelijke steunpunten. We brengen grond- en waterkerende damwanden aan, om vervolgens daartussen de bouwkuipen uit te kunnen graven waarin we de steunpunten bouwen.

Op het kaartje hieronder zijn de damwanden die we in augustus en september aanbrengen met blauw aangegeven.

We gebruiken twee kleine bouwkuipen om de extra tussensteunpunten te bouwen, tussen het westelijke fietspad en de autorijbaan: één voor de verbreding van het bestaande viaduct en nog één voor het nieuwe metroviaduct. In het westelijke talud langs de Parnassusweg bouwen we tegelijkertijd een landhoofd. Dat is een steunpunt voor het nieuwe metroviaduct, dat ook ruimte biedt voor de toekomstige stroomvoorziening voor de metro’s (een gelijkrichterstation).

In onderstaande tabel staan de verschillende data en tijdstippen van de werkzaamheden.

Afsluitingen A10 richting de A4 Schiphol/Den Haag

Om alle damwanden te kunnen plaatsen moet het bestaande gelijkrichterstation tijdelijk van zijn plek gehesen worden. Daarom sluiten we de A10 Zuid richting de A4 Schiphol/Den Haag af in de nachten van 14/15 augustus en van 26/27 augustus, van 22.00 uur ‘s avonds tot 05.00 ‘s ochtends. Verkeer wordt omgeleid via de A1, A9 en A10 Noord (zie kaartje). De A10 Zuid richting A1 Hengelo en A2 Utrecht blijft gewoon te gebruiken.

In september geldt dezelfde afsluiting als we de extra steunpunten gaan bouwen voor zowel het bestaande als het nog te bouwen metroviaduct. In de weekenden van 9/10 september en 23/24 september is de A10 Zuid richting de A4 Schiphol/Den Haag gesloten vanaf knooppunt Amstel tot oprit S108 VUmc.

Geluidsontheffing en monitoring

Bij de werkzaamheden produceren we vooral geluid als we de damwanden inbrengen. We hebben daarvoor bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een geluidsontheffing aangevraagd. Bij de aanvraag gaven we aan welk werk we gaan doen en op welke tijdstippen, en hoeveel geluid we naar verwachting gaan produceren. En dat gaat best ver: voor verschillende gebouwen en woningen in de omgeving maken we voorspellingen van het geluid op de gevel, en dan ook nog voor verschillende tijdstippen. Daarbij zijn we eraan gehouden om de ‘best beschikbare stille techniek’ te gebruiken, en dat moeten we ook kunnen aantonen. We monitoren zelf continu het geluid tijdens de werkzaamheden met zeven geluidsmeters die verspreid staan in de omgeving. De omgevingsdienst ziet er vervolgens op toe dat we binnen de toegestane norm blijven.

Komende periode voert Zuidasdok in en rondom station Amsterdam Zuid veel werkzaamheden uit. We hebben de werkzaamheden tot eind 2023 voor u op een rijtje gezet.

Update zondag 13 augustus 2023
Zoals hierboven aangegeven meet bouwcombinatie Nieuw-Zuid (die het werk namens opdrachtgever Zuidasdok uitvoert) continu de hoeveelheid geluid die tijdens het werk geproduceerd wordt. Maar dat is niet alles. In de aanvraag van de geluidsontheffing staat ook beschreven welke maatregelen bouwcombinatie Nieuw-Zuid neemt als de geluidsnorm overschreden wordt. Met als uiterste maatregel dat het werk tijdelijk wordt stilgelegd.

Geef uw mening