skip to main content
Huidige aannemer Nieuw-Zuid kan door met vernieuwing station

Op 26 augustus 2021 tekenden de betrokken partijen voor de eerste fase van het contract, te weten de bouw van de tweede stationspassage, de Brittenpassage. Bouwcombinatie Nieuw-Zuid is momenteel volop bezig met de bouw, naar tevredenheid van Zuidasdok.

Start in 2026

De bouw van de volgende fase van de stationsvernieuwing start in 2026. De officiële ‘go’ is van belang om nu al te kunnen beginnen met het ontwerp en de voorbereiding. Ook deze fase van de stationsvernieuwing gaat impact hebben op het trein-, metro- en wegverkeer en vraagt tijdige afstemming met alle betrokken vervoerders en beheerders.

Verbouwing Minervapassage

De huidige stationspassage, de Minervapassage, wordt breder (40 meter breed tussen de winkels), veel hoger en krijgt meer ruimte voor stationsvoorzieningen. Ook wordt in deze fase een ondergrondse fietsenstalling gebouwd en worden de perrons voor de treinen verder verbreed en overkapt. Om het functioneren van het station tijdens de verbouwing niet te belemmeren, worden voorafgaand aan het werk de treinperrons tijdelijk verlengd tot boven de Parnassusweg. Als het werk klaar is worden deze perronverlengingen weer verwijderd. De vernieuwde Minervapassage blijft de hoofdentree van station Amsterdam Zuid en blijft net als nu fungeren als verbindingsroute tussen het Zuidplein en het Gustav Mahlerplein.

Goede voorbereiding

Projectdirecteur Bouwcombinatie Nieuw-Zuid Erik van Weesep: ‘We zijn erg blij met deze vervolgopdracht. De intensieve samenwerking met Zuidasdok kan hiermee efficiënt worden voortgezet. De opgedane ervaring kan op tijd worden verwerkt in de voorbereiding voor de nieuwe fase zodat hinder goed kan worden beheerst en de organisatie op tijd gesteld staat voor de uitvoering. Ook deze fase zal weer een olympische prestatie worden in deze uitdagende omgeving.’

Zuidasdok

Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van Amsterdam en van het noordelijk deel van de Randstad, zowel over de weg als met het openbaar vervoer. Zuidasdok is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam.

Geef uw mening

Reint

Met grote belangstelling volg ik de bouw van dit gigantische project. Wat ik echter steeds probeer te zoeken maar niet kan vinden is de planning een overzicht van de planning van het geheel en de komende weken.

Imce, Zuidasdok

Beste Reint, Goed om te horen dat je ons volgt. Hierbij de link naar de totale planning van Zuidasdok: https://zuidasbibliotheek.nl/zuidasdok-planning We hebben een tekening gemaakt met de planning tot en met eind dit jaar: https://zuidas.nl/wp-content/uploads/2023/08/Praatplaat-Vernieuwing-station-tot-2024.pdf Veel kijk plezier! Er volgen binnenkort nog twee tekeningen voor de periode na 2024. Ik ben benieuwd wat je er van vindt.

Thomas

Wanneer wordt de aanleg van het nieuwe perron met spoor 5 en 6 gegund? Of is dat onderdeel van dit contract?

Saskia Blaas I Zuidasdok

Dag Thomas, dat is geen onderdeel van dit contract maar een project dat bij ProRail ligt. Zuidasdok maakt wel vast de fundering ervoor zodat het derde treinperron mogelijk wordt gemaakt.

Floris de Graaf

De perronverlening is inderdaad interessant. Maar is ook de optie overwogen om dit niet tijdelijk te maken? Nu moet de Parnassusweg overgestoken worden via het zebrapad wat de doorstroming van zowel het autoverkeer, de fietsers en voetgangers in de weg zit. Dit zal alleen maar meer worden met de uitbouw van het station en de wijk. De Parnassusweg bovenlangs oversteken en dan met trappen aan de andere kant van de straat naar straatniveau zou dit enorm verbeteren, waarschijnlijk tegen geringe kosten (als de perrons hier toch reeds liggen).

Saskia Blaas I Zuidasdok

Dag Floris, dat is inderdaad uitgebreid bekeken. Geringe kosten zijn het niet want je werkt dan niet langer met tijdelijke perrons en het talud aan de westzijde van de Parnassusweg heeft veel extra sterkte nodig. Maar de verwachting is ook dat met de tweede stationspassage de looproutes veranderen, namelijk via de Brittenstraat en Debussylaan. De oversteek verschuift dan ook en de openbare ruimte zal daarop worden aangepast.

Tim

interessant om te lezen van de fasering qua verlenging treinperrons. Kan er niet eens een artikel geschreven worden over belangrijke faseringen in de komende 5-10 jaar bijv? Kan mij voorstellen dat niet alles tot in detail bekend is al, maar lijkt mij boeiend om te lezen wat voor globale belangrijke bouwpunten, zoals nu de de verlenging van de treinperrons, ons te wachten staat. Is dat wellicht mogelijk om de volgers een blik in toekomst mee te geven?

Saskia Blaas I Zuidasdok

Dat moet mogelijk zijn Tim. Bedankt voor je suggestie, we gaan ermee aan de slag.