skip to main content
Aanpassing inrit spoedpost Amstelveenseweg uitgesteld

In het weekend van 4 november wilden we de verkeersveiligheid rond de inrit naar de spoedpost van Amsterdam UMC, locatie VUmc vergroten door enkele aanpassingen te doen. Maar de voorspelde regen maakt de kans op vertraging van de werkzaamheden met bijkomende verkeershinder te groot. Daarom hebben we besloten om het werk uit te stellen. We zoeken op dit moment samen met de aannemer naar een ander geschikt moment. Maar dit wordt waarschijnlijk pas over enkele maanden: na het aankomende winterseizoen, dat vanwege het weer minder geschikt is om te asfalteren. De komende weken doen we wel enkele aanpassingen die minder afhankelijk zijn van het weer en eveneens de verkeersveiligheid vergroten, zoals het aanbrengen van bebording en wegmarkeringen.

Voorkomen verkeershinder

De geplande werkzaamheden bestonden grotendeels uit het aanpassen van de inrit en de aansluitende rijstrook. Daar komt veel vers asfalt bij kijken. Maar asfalteren lukt niet goed tijdens regenval: het asfalt koelt dan te snel af, wat ten koste kan gaan van de kwaliteit. Uitstel is dan de enige optie. In dit geval zou dat betekenen dat de Amstelveenseweg, die na het aflopen van de schoolvakantie weer erg druk begint te worden, ook na het weekend nog opgebroken zou zijn. Dat vinden we niet acceptabel.

Geef uw mening