skip to main content
Voorbereiding extra pechhaven A10 Zuid

We leggen de pechhaven aan omdat in juni 2024 de spitsstrook op de A10 tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Amstel wordt ontmanteld. De spitsstrook wordt dan ingericht als permanente rijstrook, waardoor de vluchtstrook verdwijnt. Het ontmantelen van de spitsstrook heeft te maken met de vernieuwing van knooppunt De Nieuwe Meer, waarbij we een deel van het knooppunt en de A10 Zuid verbreden en veiliger maken. De extra pechhaven ter hoogte van Spoorslag zal hier blijven totdat de zuidelijke snelwegtunnel opengaat.

Omleiding

Tussen maandag 29 januari en vrijdag 16 februari sluiten we Spoorslag af voor verkeer tussen de Beethovenstraat en de Antonio Vivaldistraat, zodat we hier veilig kunnen werken. We bereiden in deze periode de aanleg van de pechhaven voor, wat betekent dat we begroeiing verwijderen en zand aanbrengen bij het talud van de snelweg. De uiteindelijke aanleg van de pechhaven vindt plaats vanaf de A10 Zuid, tegelijkertijd met het ontmantelen van de spitsstrook. Gedurende de afsluiting worden fietsers en voetgangers vanuit de Beethovenstraat via de De Boelelaan naar de Antonio Vivaldistraat omgeleid en vice versa. Bouwverkeer betreedt het werkterrein vanaf de Beethovenstraat.

Knooppunt De Nieuwe Meer

De vernieuwing van de A10 Zuid is onderdeel van Zuidasdok en start met de grootschalige reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer. Het project is in 2022 gegund aan bouwcombinatie TriAX (Besix, Dura Vermeer en Heijmans). We bouwen een nieuwe fly-over en bruggen over de Schinkel en verbreden de A10 Zuid van vier naar zes rijstroken per rijrichting. We maken ruim baan voor een veilige en betere doorstroming van de A10 Zuid. Om dit mogelijk te maken zijn ingrijpende wijzigingen nodig aan knooppunt De Nieuwe Meer en later ook aan knooppunt Amstel

Geef uw mening