skip to main content
Bomen kappen en toch groener maken, hoe dan?

‘Wat een propaganda. 14.400 bomen kappen. 4.000 terugplaatsen en dan melden dat je 10 miljoen in groen investeert’, twitterde Jeroen Wielens. Erik Albers ging eroverheen: ‘Propaganda? Nog beter dit als FAKE/NEP-nieuws te classificeren. Zoals we gewend zijn vanuit de Zuidas.’ Er waren heftige commentaren. Ook de mensen die hun waardering uitspraken voor de groene plannen van Zuidas en Zuidasdok werden eronder bedolven.

Waarde toevoegen

Voor het project Zuidasdok moeten circa 14.400 bomen wijken. Ze staan in de taluds (de hellingen) en de middenberm van de A10 Zuid en in de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer. Dat de kap niet met gejuich werd begroet, hadden we natuurlijk wel verwacht. Groen weghalen is niet leuk. Toch zijn we ervan overtuigd dat Zuidas er straks fraaier uitziet, omdat het toekomstige groen echt meer waarde toevoegt dan wat er de komende tijd verdwijnt. Hoe zit dat?

Matige kwaliteit

De kwaliteit van de meeste bomen langs de A10 laat te wensen over. Ze staan dicht op elkaar en krijgen daardoor te weinig licht en ruimte om volwaardig te groeien. Veruit de meeste bomen (alles met een diameter vanaf 8 centimeter) hebben daardoor een smalle en vaak een eenzijdige kroon gevormd. Het zijn dus geen bomen met dikke stammen en volle kronen zoals je die in parken en groenstroken ziet staan.

De bomen in het talud van de A10 zijn van matige kwaliteit en staan te dicht op elkaar

Waarom niet verplanten?

Voor het verplanten van bomen gelden strenge landelijke criteria. Zo moeten bomen van goede kwaliteit zijn en een compacte wortelkluit hebben. Anders is het risico te groot dat ze na verplanting gaan wegkwijnen of zelfs doodgaan. Het risico is te groot dat de bomen het na de verplanting niet redden. Veruit de meeste bomen langs in het Zuidasdok-gebied voldoen niet aan deze criteria. Ten eerste staan de bomen zo dicht op elkaar dat de wortels met elkaar vergroeid zijn. Daardoor hebben ze geen stevige, samenhangende kluit en zijn ze niet ‘heel’ uit de grond te halen. Ten tweede blijkt dat de bomen, kijkend naar hun levenscyclus, niet zo erg lang meer te gaan hebben. De meeste zouden verplanting niet overleven.

Zo’n 50 verplantbare bomen

Uit tellingen blijkt dat er in totaal ongeveer 1.000 bomen ‘solitair’ staan langs de A10 Zuid. Dat zijn bomen die zich niet in de bosschages bevinden, maar in de straten die binnen het Zuidasdok-gebied vallen. Ook bij deze bomen zijn de kwaliteit en compactheid van de kluit onvoldoende. We verwachten dat er in totaal ongeveer 50 bomen goed genoeg zijn om te verplanten. Deze bomen gaan we verplanten. Op dit moment zoeken we, in overleg met de stadsdelen, naar geschikte locaties.

Hergebruik

Bij de te kappen bomen proberen we het hout een tweede leven te geven. Ook daarover willen we de verwachtingen temperen, want veel bomen hebben een te dunne stam om er nog wat van te maken. Maar hout dat her te gebruiken is, zullen we ook hergebruiken.

Investeren in groen

In het nieuwe landschap van Zuidasdok wordt fors geïnvesteerd in nieuwe groenvoorzieningen. De geplande 2.500 tot 4.000 nieuwe bomen zijn voor een deel echt flinke bomen van de kwekerij, die onder optimale groeiomstandigheden worden aangeplant. Ze gaan daardoor ook langer mee. Minimaal 50 jaar. Er komen onder meer acacia’s en sierappels met een grillige, decoratieve vorm. Naast stevige, gezonde bomen komen er heesters, vaste planten siergrassen en bollen. Een weelderige mengeling van groen dus, bovenop en direct naast de tunnel waardoor de A10 Zuid gaat lopen. Het is niet alleen kwalitatief hoogstaand groen, maar ook beter ‘bereikbaar’ groen. Er worden allerlei voorzieningen aangelegd om er te verblijven en te bewegen.

Groen wandelen en verblijven

Naast het nieuwe landschap op het Zuidasdok, heeft de gemeenteraad ingestemd met het ‘Plan voor een groene Zuidas’. Daarmee gaan we 10 miljoen euro investeren in optimale vergroening. Dat plan gaat over veel meer dan alleen het projectgebied van Zuidasdok. Het gaat over onze inzet om, ondanks de verstening die nu eenmaal hoort bij het bouwen van een stadswijk, zoveel mogelijk groen in het gebied Zuidas te brengen. Dat wordt niet alleen groen om naar te kijken, maar ook groen om doorheen te wandelen of in te verblijven. Zoals in het DokDakpark, een groene verbinding boven de voorzieningen aan de noordkant van station Amsterdam Zuid.

Geef uw mening

louise

het is erg jammer dat Nederland slechts design natuur wil hebben,hele parken met bomen (zelfde soort even oud) op keurige rijtjes geplant. het moet allemaal zo min mogelijk onderhoud kosten en toch de indruk geven dat we natuur hebben.Ieder jaar worden er meer bomen gekapt in dit land. Over 100 jaar is alles geasfalteerd met hier en daar een keurig net bakje met groen. Alles onder controle.Geen "wilde" bossen graag. Maar wel zeuren dat er teveel co2 in de lucht zit. Dit land is toch al een industrieterrein geworden,alles verkopen voor meer meer meer geld.Ik ben blij dat ik nog lekker heb kunnen spelen als kind in die "zielige"bosjes! Arme toekomstige jeugd,ze zullen slechts tussen de betonnen bakken opgroeien...

S.Kessel

Blijf van de bomen af............en als men zo nodig moet ga ze eerst snoeien. Men vergeet dat je zuurstof krijgt van de bomen, ach men vergeet dat altijd........het moet allemaal strak en netjes geordend zijn in NL. Wordt daar doodziek van......

J. Nijhuis

Die kleine, dichtbij elkaar staande, warrige boompjes hebben vaak een veel grotere ecologische waarde dan solitaire bomen in parkachtige settings. Maar ja, natuur vinden stadse mensen maar slordig. Wat vogels, egels en andere dieren nodig hebben is niet belangrijk. Nee, het moet er leuk en verzorgd uitzien en er moet vooral ook gerecreëerd kunnen worden. Gras met solitaire bomen en steriele designplantsoentjes, dat is pas mooi. Bah.

Johan Hovinga

Toch even een reactie, Ik kom uit het groen, tuin en landschapsarchitect van opleiding, ja minder terugplanten dan kappen kan inderdaad tot een groener uiterlijk leiden. en waarin de beleving van groen wordt vergroot. Hierin kan ik volledig meegaan, maar toch ben ik erg kritisch.. Wordt hierin niet teveel de beleving vooropgezet? Ik zou erg graag het totale plan inzien met betrekking tot het groen. Naar mijn mening word er teveel voorbijgegaan aan de functie van beplanting buiten de beleving om, de luchtzuiverende werking, het voorkomen van wateroverlast, demping van geluid, en als fijnstof filters. Ik ben erg benieuwd naar het gehele groen plan. Vriendelijke groet, Johan Hovinga

Kim | Amsterdam Zuidas

@Johan, Bedankt voor uw reactie en kritische blik. <a href="https://zuidas.nl/blog/2018/fors-investeren-in-een-groene-zuidas/">Via deze link</a> is er meer informatie te vinden over het gehele groenplan. Onderaan het artikel is het groenplan in .pdf vorm te downloaden. Als u hierna meer vragen heeft, dan horen we dat graag.

Joep Hesseling

Goede informatie. Vraag mij af of u dit al eerder hebt 'verteld' aan de bewoners, want dat had wellicht nogal wat emoties voorkomen. Hoop van harte dat dit werkt.

Aron

Bewoners kunnen ook zelf op onderzoek uit op het internet voordat ze gaan lopen blaten. Het is al meerdere malen voorbij gekomen op meerdere kanalen. Ongefundeerde schreeuwerds en professionele tegen-zijnders hou je je blijkbaar toch wel.

Kim | Amsterdam Zuidas

@Joep, doelt u op de informatie rondom de bomenkap? Daar is het afgelopen jaar via deze website en via de formele procedurelijn over gecommuniceerd. Belanghebbenden konden hier op reageren. Het is blijft inderdaad absoluut een lastig en gevoelig onderwerp.

lboer

u schrijft over optimale vergroening, de vraag is wie bepaalt wat optimaal is. Grote bomen met wat laag struikgewas waar je tussendoor kan kijken en lopen of het huidige talud met een ruige wildgroei aan bomen waar je niet tussendoor kan kijken. Zie de Wibautstraat daar groeien de bomen ook niet echt op de metrobuis. De wortels hebben geen ruimte. Op het dak van deze a10 onderdoorgang tekent u hoge bomen. Ik geloof niet dat het er zo uit komt te zien.

Aron

Die bomen op de wibaut groeien prima. https://twitter.com/schlijper/status/867485284396609538 Tegenwoordig wordt bij veel projecten silvacellen gebruikt (o.a. ook Rode Loper), die wortelstructuren bevorderen en bomen beter laat groeien, zodat je sneller grotere bomen krijgt. http://www.deeproot.com/blog/blog-entries/the-wonderful-trees-of-torontos-sugar-beach

Jan kramps

Simpel artikel. Lekker makkelijke argumenten en niet controleerbaar. Ambtenaren taal.

Kim | Amsterdam Zuidas

@Jan, welke argumenten zijn niet controleerbaar? Wellicht kan ik iets ophelderen.

Inge de Boorder

De kap van anno 2018: 14.400 bomen, terwijl er de laatste 15 jaar al duizenden bomen zijn gekapt in het gebied van de Zuid-As, (wie houdt de telling bij sinds 2000?) is onbegrijpelijk en niet te verantwoorden. Er zou op z'n minst een nieuw stadspark aangelegd moeten worden. Wat sedum op daken en verticaal groen is niet voldoende om al het fijnstof af te kunnen vangen en de CO2 uitstoot op z'n minst te compenseren. De diversiteit aan enkele bomen op het Noordplein? In bakken. Die geven mijns inziens een fraai beeld, maar het is niet voldoende; Het is hoe mooi ook toch meer een soort behang.

Peter

En daarna nog eens een keer eindigen met ordentelijke fietspaden om al dit moois echt te kunnen bekijken, in plaats van voortdurend langs kuilen, richels, sleuven, gaten, tig verschillende soorten wegdek en tegels te manoeuvreren. Peter

Cyril

Goed dat dit stuk wildernis verdwijnt. Ik fietste er vaak langs en het maakte een onverzorgde, en dus onprettige, indruk. Bosjes die het zicht ontnemen en waar altijd afval in ligt. Nu nog een beetje geld vrijmaken voor graffitiverwijdering langs het spoor en de stad wordt weer toonbaar.

Rutger

Goed artikel, duidelijk uitgelegd. Ben het er wel mee eens, je kan niet alle bomen met elkaar vergelijken. En de huidige berm van de A10 ziet er niet uit, rommelige lage treurige boompjes. Ik heb er liever grote statige bomen voor terug, mooie perken, etc. Ik woon in de prinses irenebuurt en kijk recht op de A10, dus baal er wel van dat het groen nu weg gaat (kijk dan recht op de snelweg, in de winter ook zonder blad). Maar ik ben tot dusver erg tevreden met de plannen en het dokdakpark.

Onno Hals

10.000 bomen weghalen is twee volledige Vondelparken. Daar kan je van alles om heen willen "spinnen", maar dat verandert niets aan de feiten. En daar bovenop ook nog twee hoge flats in het Beatrixpark plaatsen is ziek en in strijd met alle beloftes van D66, VVD en SP voor een groene stad.

Aron

Om die feiten spin jij anders ook lekker. Jij vindt die lullige schaamboompjes vergelijkbaar met het groen in het Vondelpark? We moeten dus die tunnels maar niet aanleggen op het argument van die lullige boompjes langs een autosnelweg? En ook het laatste wat je zegt is niet waar. Het formaat van het park blijft hetzelfde, zoals beloofd. Dit wordt ook zo gecommuniceerd. Je bent dus bewust stemming aan het maken.

Redactie | Amsterdam Zuidas

@Onno, bedankt voor je reactie. We doen ons uiterste best om te vertellen hoe het zit. We veranderen dus niets aan de feiten. We halen niet 10.000 bomen weg, maar 14.400. Dat zijn met jouw berekening zelfs 3 Vondelparken. Maar ga eens kijken naast de snelweg en je zult zien dat de vergelijking met het Vondelpark wel erg misplaatst is. Wij mengen ons niet in beloftes van politieke partijen, maar doen wel ons uiterste best om van Zuidas een aangename, groene wijk te maken.