skip to main content
Speciale behandeling linden De Boelelaan

Ze zien er misschien niet zo bijzonder uit, maar de rij Hollandse linden langs de De Boelelaan zijn niet de eerste de beste bomen. Ze behoren bijvoorbeeld tot de Amsterdamse hoofdbomenstructuur. En dragen bij aan de biodiversiteit van de stad, zegt groenadviseur Jan Willem Obbink. ‘Deze bomen trekken veel bijen en andere insecten. Als je onder grote linden doorloopt, kun je hun gezoem soms horen. Al is dat hier in het drukke Zuidas wat lastig.’ De bomen langs de De Boelelaan zijn daar nog niet groot genoeg voor, maar daar hoopt Obbink in de toekomst wel op. Na een fikse make-over van de weg kunnen de linden hier namelijk nog makkelijk vijftig jaar doorgroeien. Althans, de gelukkigste en gezondste dan. Afhankelijk van hun plekje zijn voor de linden aan de Boelelaan drie verschillende behandelplannen uitgedacht.

De lage en de hoge linden langs het middendeel van de De Boelelaan

1. Vervangen

De minst gelukkige bomen staan aan de Zuidkant van de weg, tegen de gebouwen aan. Deze linden zitten ook niet lekker in hun vel – beter gezegd: in hun wortelkluit – en worden op den duur vervangen. Obbink. ‘De bomen staan hier midden in een verharde weg. Onder de stenen ondergrond ligt voedingsarm en verdicht zand. Dat is niet prettig voor wortels.’ Nog meer pech voor de zuidelijke linden komt van het pakket aan kabels en leidingen waar ze bovenop staan. ‘De wortels en leidingen zijn nu zo verweven dat we de bomen niet kunnen verplaatsen en de leidingen nooit meer kunnen vervangen. We gaan deze bomen vervangen door nieuwe, waarbij we zorgdragen voor groeiomstandigheden die wel goed zijn.’

2. Sparen

Hoe anders is dat aan de overkant van de weg, wijst Obbink. ‘Je ziet het aan de hoogte en de omvang van de stam en de kroon. De noordelijke rij is veel groter en in betere conditie dan de zuidelijke.’ Dat heeft alles te maken met de open grasberm en de beplantingsstrook waarin de bomen staan. Voor wortels is dit veel betere grond, zegt Obbink. ‘Er komt gemakkelijk zuurstof en regenwater de grond in en de rijke humuslaag geeft voeding en houdt het water vast.’ In de jaren zestig van de vorige eeuw werden de bomen hier in een laag teelaarde geplant, die met veel humus en bodemleven dus nog steeds zijn werk doet. De noordelijke bomen groeien daarom nog zo goed, dat we ze willen sparen bij de werkzaamheden aan de De Boelelaan. Er liggen in die open grasberm ook nauwelijks kabels en leidingen. Tussen de huidige ligging van de weg en het water is ruimte voor een groenstrook.  Die loopt langs de De Boelegracht, die de De Boelelaan scheidt van het George Gershwinplein. Hoe deze groenstrook er straks uitziet, bespreken we op 12 juni met belangstellenden. Maar er is plaats gereserveerd voor een paar linden uit de rij die nóg een andere behandeling krijgen.

Snoeien van de bomen langs de De Boelelaan, april 2019

3. Verplanten

Het derde behandelplan voor de linden aan de De Boelelaan is het meest spectaculair. Veertien bomen in de noordelijke rij zijn wel gezond, maar kunnen niet op hun vast stekkie blijven. Het bedrijf BTL Bomendienst onderzocht de mogelijkheden door heel voorzichtig – soms met de hand – een paar gleuven te graven tussen de bomen in het gras. Zo brachten de boomadviseurs in kaart hoe het wortelpakket eruitziet. Zo’n kijkje in de ondergrond kan volgens Obbink straks ook met radartechnologie, maar die techniek is nu helaas nog te prematuur om te gebruiken. Uit het onderzoek blijkt dat de linden goed verplantbaar zijn. De slagingskans is om precies te zijn 95 procent, op voorwaarde dat de bomen goed worden voorbereid. Daar zijn we al mee begonnen. De linden moeten compacte wortelkluiten krijgen van zo’n 2,5 bij 4 meter. Die 2,5 meter breed zit wel snor. Dat is de breedte van de grasstrook en verder dan dat zijn de wortels waarschijnlijk niet gegroeid. Onder de grasstrook zijn de wortels waarschijnlijk wel breder gegroeid dan vier meter. Die zijn daarom doorgesneden. Een folie verhindert verdere groei. Daarna krijgen de gesnoeide wortels nog twee jaar lang extra water en meststoffen. De kronen zijn bovendien gesnoeid, zodat binnen de overgebleven wortelkluit weer zoveel mogelijk jonge worteltjes gaan groeien.

Bijtjes

Met deze voorbereiding kunnen de linden over twee jaar met een kraan recht omhoog de grond uit worden gehesen. Acht stuks krijgen dan een nieuw plekje in de bestaande rij linden. Zes zijn welkom in de nieuwe groenstrook. Wie weet horen we over een halve eeuw op de De Boelelaan dan ook de bijtjes zoemen.

Geef uw mening

Daniel

Hoe fijn om te lezen dat er op wordt gelet om het groen in stand te houden!

astrid

We willen alle bomen die levensvatbaar zijn zoveel mogelijk behouden. Er rijdt veel verkeer over de Boelelaan en over de Buitenveldertselaan daar moet iets tegenover staan om de vervuilde lucht te compenseren. Tijdens de bouw van de Zuidas is er veel gekapt en er wordt al veel minder geplant dan nodig zou zijn met de opwarming in het vooruitzicht. Onze luchtwegen hebben al veel te lijden en groen is dus nodig. Dus herplanten als het kan bij levensvatbaarheid en anders nieuwe bomen.