skip to main content
Twee nieuwe velden van AFC bijna klaar

Mooi vindt Emaus het, om in Zuidas aan de vernieuwing van het gemeentelijke sportpark Goed Genoeg te werken, waarvan AFC de hoofdhuurder is. ‘Deze club heeft een rijke historie en dan is het bijzonder dat wij straks ook een klein aandeel in deze geschiedenis krijgen.’ Wel is het een klus voor de lange adem. ‘Maar dat zijn we wel gewend. Het is makkelijker om ergens een heel nieuw sportpark aan te leggen, dan het te verbeteren. Daarentegen is dit project ook weer spannend, omdat je met veel factoren rekening moet houden.’

Nog even en de velden zijn klaar

Logistieke uitdaging

Vooral logistiek ligt er een uitdaging voor het team van Emaus. ‘Er moeten altijd AFC velden beschikbaar zijn om te voetballen, op een paar weken na, toen voetballen niet mocht vanwege corona. We kunnen dus niet zomaar eerst alle oude velden ontmantelen en daarna de nieuwe aanleggen. Dit moet gefaseerd plaatsvinden. Daarbij is de ontmanteling van de velden een proces dat niet helemaal te voorspellen is, omdat je altijd wel een paar kabels en leidingen tegenkomt die je niet zomaar kunt verwijderen.’ Daarnaast heeft Sallandse United de bestaande tribune verwijderd die elders hergebruikt zal worden. ‘Dat spreekt toch veel meer aan dan dat je materiaal weggooit.’

Gunnen

Sallandse United is overigens niet de enige aannemer die op het terrein rondloopt. Op dit moment wordt er ook een nieuw clubgebouw neergezet. Dit gebeurt door HSB Bouw. Emaus: ‘Je moet er dus voor zorgen dat zij ook voldoende plek hebben om hun werk te kunnen doen. De voetballers moeten kunnen ballen en wij over voldoende ruimte beschikken om te slopen en om de nieuwe velden aan te leggen. Dat is soms wel even puzzelen, maar door goed met elkaar te communiceren – en elkaar wat te gunnen – kom je daar wel uit.’

Het laatste veld wordt aangelegd als Valley in 2021 gereed is

Planning

De toekomstige ontwikkelingen van Zuidas vormden de belangrijkste aanleiding voor de nieuwe indeling van de sportvelden van AFC. In totaal gaat het om 5 velden: één werd al in een veel eerder stadium opgeleverd, het nieuwe hoofdveld werd eind 2019 in gebruik genomen, de twee nieuwe velden zijn nu bijna klaar en met het laatste veld wordt gestart als buurman Valley in 2021 gereed is.

Geef uw mening

Michael T

Dag, ik woon pal tegenover afc en zie daar veel gebeuren. Maar de verdere invulling van de strook langs de de Boelelaan voor het Ravel deel blijft onhelder. Is het projectbureau met de deskundigen erom heen niet al was verder dan de massastudies die ik al zo lang op de maquette het het infocentrum zuidas zie? Komt er vnl woningbouw, de plint, andere functies, weer om-en-om hoog laag zoals een stukje verderop, max bouwhoogte? Maar natuurlijk eerst de verplaatsing van het clubhuis van AFC en de verplaatsing van de velden. We zien wel steeds meer voetballers en dat is na die malle 3 maanden ook wel weer eens leuk!

Jos

Beste Michael, sorry voor de late reactie. Hopelijk heb je dit bericht inmiddels gelezen: https://zuidas.nl/blog/2020/zuidas-werkt-aan-gezinsuitbreiding/.

JOYze

Toch wel svp met echt gras

Jesse van Dalen

Volgensmij duurt dat nog wel even, Tim. Misschien weten ze van de redactie meer?

Tim

Nu de velden langzaamaan plaats maken, zullen spoedig ook de eerste werkzaamheden aan de ravellaan plaats gaan vinden?

Jos

Beste Tim en Jesse, Sorry voor de late reactie. De aanleg van de Maurice Ravellaan begint nog dit najaar.