skip to main content
Bouw CROSSOVER Kop Zuidas gestart

Precies tussen de A10 en het net opgeleverde Terrace Tower verrijst een nieuw gebouw in Kop Zuidas. Eén dat Amsterdam verrijkt, omdat het zoveel functies biedt. Het wordt het nieuwe thuis van bedrijven, young professionals en statushouders. Een gebouw dat meer is dan een constructie: hier zullen samenwerkingen, vriendschappen en kennisdeling ontstaan. Dit concept was leidend voor het ontwerp, dat sinds februari 2021 wordt gerealiseerd door aannemer BAM.

Metersbrede waterleidingen

‘Nadat de grond door de gemeente bouwrijp gemaakt is konden we begin dit jaar in principe starten met bouwen’, zegt Paul Spaargaren projectleider bij aannemer BAM. Hij zegt in principe, omdat de grond zich niet zonder problemen presenteerde. ‘Zie je die KPN-toren in de verte? Van daaruit gaan er veel telecomleidingen via deze grond de stad in. Die voorzien huishoudens van internet en telefonie en lopen precies langs ons bouwterrein. Deze verbindingen moeten werken als wij bouwen.’ En, wat je ook niet ziet met het blote oog, er zitten hier metersbrede waterleidingen die Zuid van water voorzien. ‘Bouwen kan dus niet met de botte bijl: als we al deze levensaders intact willen laten, moeten we heel voorzichtig te werk gaan.’

Bouwplaats Crossover met in de verte de Cellnex-toren

Detectivewerk

Daar ging veel detectivewerk aan vooraf, waar diverse partijen mee gemoeid waren. ‘De consequenties zijn zo groot als je als bouwer iets verkeerds doet, je wil het echt niet op je geweten hebben dat Amsterdammers bijvoorbeeld zonder internet komen te zitten’, zegt Spaargaren. Het eerste bouwfeit van BAM was daarom een enorme damwand. Een wand die die kabels en waterleidingen afscheidde van hun bouwterrein. ‘Deze hebben we er heel gecontroleerd ingedrukt om geen trillingen te veroorzaken.’ Was dat spannend? ‘Het is op zich werk dat grote gevolgen kan hebben, maar juist omdat we dat van tevoren weten, monitoren we de grond heel goed. Daardoor is het niet gevaarlijk om te werken en is alles onder controle.’

Trillen

Nadat deze damwand stond, kon het grote werk aan de parkeergarage beginnen. Eerst werden de funderingspalen van het gebouw erin geboord. ‘Heien was geen optie’, legt Spaargaren uit. ‘Dat geeft veel teveel herrie.’ Er is hier voor stalen boorbuizen gekozen die hol van binnen zijn en een punt aan de onderkant hebben. ‘Zo kunnen we ze makkelijker op diepte krijgen.’ In deze buizen worden prefab betonnen palen gehangen, waarna de stalen boorbuis er weer wordt uitgedraaid. De palen zitten er inmiddels in. Spaargaren wijst naar een enorme betonpoer op het niveau van de vloer van de parkeergarage. ‘Die is straks nodig om het gewicht te dragen van een enorme kraan die nodig is om dit gebouw verder te bouwen.‘

Het zit 'm nu vooral in het weggraven van zand...

Zandbak

Dat verder bouwen zit ‘m nu vooral in het weggraven van zand, op de plek van de parkeergarage. Een machine verwijdert het zand en je ziet de damwanden rondom de garage al zitten, evenals de tijdelijke stempels die de damwanden op hun pek houden. Spaargaren: ‘Eigenlijk is het een enorme zandbak omringd door wanden die je uitgraaft. Als dit klaar is, storten we het beton van de vloer van de garage. En daarna gaan we de hoogte in.’ In 2023 is CROSSOVER klaar. Tot die tijd volgen we het bouwproces op de voet.

Geef uw mening

de verbaasde man

dus bouwen voor mensen die al 20 jaar op een wachtlijst staan is niet meer interessant? je gaat specifiek bouwen voor "statushouders". wel leven in een dali schilderij.

Marlies | Amsterdam Zuidas

De woningen in Crossover zijn niet alleen voor statushouders bedoeld, maar ook voor starters. Op kavel L2 (het tweede en grootste deel van de 'woningbouwdriekhoek') komen ook sociale huurwoningen.

Kop van zuid

Komt er nog een feestje om aanvang te vieren voor bewoners in Directe omgeving ?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Misschien kunt u dat eens vragen bij de bouwplaats ;)?