skip to main content
Werk aan Wielingenstraat na de vakantie verder

Tot nu toe bestond het werk vooral uit het vervangen van de riolering door een gescheiden stelsel voor afvalwater en regenwater. Vlak voor de kerstvakantie is dit werk afgerond en ligt er een compleet nieuwe riolering onder de Wielingenstraat. Dit zijn de laatste werkzaamheden van 2022, in januari 2023 gaan we verder.

Elektra en leidingwater

Op 9 januari 2023 pakt Liander de draad weer op. In januari en februari vervangt de netbeheerder kabels en leidingen voor elektriciteit over de gehele lengte van de Wielingenstraat. Waternet vervangt in de tussentijd de drinkwaterleidingen en legt dan direct de nodige huisaansluitingen aan.

Bestrating

Vanaf 20 februari starten we bij de brug ter hoogte van de Herman Heijermansweg met de aanleg van de nieuwe bestrating, en werken zo naar de Scheldestraat toe. Dat begint met de stoep, dan het fietspad en de parkeervakken en uiteindelijk de rijbanen en de middenberm. We verwachten dat de stoep begin april klaar is, de rest volgt in mei. Dat is ook het moment waarop de nieuwe, ondergrondse afvalcontainers kunnen worden gebruikt.

Groen

We gaan ook de groeiplekken van bomen verbeteren. Dit doen we door oude grond rond de wortels weg te zuigen en deze te vervangen door voedselrijke aarde – we verpotten de bomen als het ware. De speciale zuigmachine maakt wel enig geluid, maar dat is per boom van korte duur. Inmiddels is ook de groenstrook tussen de Wielingenstraat en de RAI aangelegd. Begin 2023 worden enkele bomen aan de strook toegevoegd en ook zal aan de verdere vergroening van de Boerenwetering worden gewerkt.

Vernieuwde Wielingenstraat in september gereed

In mei is de andere kant van de Wielingenstraat aan de beurt. De straat gaat dan vanaf de nieuwe middenberm tot aan het fietspad langs de RAI op de schop. We verwachten dat het groot onderhoud in zijn geheel klaar is in september 2023. Met als resultaat een compleet vernieuwde, veilige en groene Wielingenstraat.

Geef uw mening

Linda

Komt er nog een update over de werkzaamheden? Gaat het volgens schema of loopt het uit? Wanneer gaat de andere kant van de weg dicht?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Linda, Er komt eind april een update over de werkzaamheden. Vooralsnog loopt het werk conform de planning (zoals het laatst gecommuniceerd in december), en starten we in mei met de overkant van de weg.