skip to main content
Opvang Oekraïners in Kapel & Convict

Wethouder Rutger Groot Wassink en stadsdeelbestuurder Flora Breemer hebben hierover een brief gestuurd aan bewoners en ondernemers in de buurt van Kapel & Convict. Vanaf mei starten we de noodzakelijke herstel- en verbouwingswerkzaamheden aan het monumentale pand. We beginnen met de gevel en het dak, waarvoor inmiddels steigers zijn geplaatst. Het fietspad aan de Prinses Irenestraat (vanuit de Beethovenstraat) zal op gezette tijden buiten de schoolspits worden gebruikt voor noodzakelijk bestemmingsverkeer. De uitgebreidere verbouwingswerkzaamheden binnen zullen waarschijnlijk in de zomer plaatsvinden. We zijn de details hiervoor nu aan het uitwerken. Waarschijnlijk zal een bouwweg worden aangelegd via de braakliggende kavels om te voorkomen dat bouwverkeer via het fietspad moet rijden. Zodra hier meer over bekend is zullen we u daarover berichten.

Marktconsultatie

Op dit moment is de Kapel nog in leegstandsbeheer bij de Zwerfkei. Het was de bedoeling dat het Conservatorium van Amsterdam Kapel & Convict zou verbouwen tot dependance, maar wegens stijgende bouwkosten werd het project gestaakt. Eind 2022 hebben we daarom met een zogeheten marktconsultatie de interesse bij marktpartijen gepeild voor de ontwikkeling van een nieuwe, cultureel-maatschappelijke invulling van de gebouwen Kapel & Convict. Er bleek veel interesse en het is nog steeds de bedoeling om het pand op termijn te herontwikkelingen. We informeren u hier in een later stadium uiteraard opnieuw over.

Opvang van Oekraïners in Amsterdam

In totaal worden honderd opvangplekken in Kapel en een aantal gemeenschappelijke ruimtes gecreëerd in Kapel & Convict. Medewerkers van het Leger de Heils zullen dagelijks op de locatie aanwezig zijn om professionele begeleiding en ondersteuning te bieden aan de vluchtelingen. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne worden door de gemeente Amsterdam ongeveer 2800 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Bij gastgezinnen wonen er daarnaast nog zo’n 3.500. In Zuidas is het Holiday Inn aan de De Boelelaan 2 sinds maart 2022 ook een opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen.

Geef uw mening

Channa

💐👍

Lola

Goed nieuws. Goede (tijdelijke) bestemming.