skip to main content
Werk in Wielingenstraat aan overkant verder

Vanaf september afgelopen jaar werken we aan het groot onderhoud aan de Wielingenstraat. Het deel langs de woningen is als eerste aangepakt en is eind mei gereed. Hierna gaan we gelijk door met de overkant van de straat. We vervangen dan alle bestrating tussen de middenberm en het fietspad langs de RAI, en richten de inrit naar de RAI (P9) opnieuw in. In oktober dit jaar is het werk aan een veilige en groene Wielingenstraat klaar.

29 mei – begin oktober: omleiding autoverkeer

In de gehele periode wordt het autoverkeer vanaf de Stadionweg richting het Scheldeplein omgeleid via de Churchillaan, net zoals de afgelopen periode het geval was. Het verkeer in omgekeerde richting naar de Diepenbrockstraat en de Stadionweg kan gebruikmaken van de nieuwe rijbaan aan de noordzijde van de Wielingenstraat. Aan diezelfde kant zijn ook de afvalcontainers weer in gebruik. Het nieuwe fietspad is al sinds eind april opengesteld.

Eind mei 2023 is de RAI-zijde aan de beurt

Tijdelijke maatregelen zijstraten

Het tijdelijke tweerichtingsverkeer in de Haringvlietstraat, de Krammerstraat en de Eendrachtstraat (voor de aansluiting op de Wielingenstraat) wordt opgeheven. Ook worden de extra fietsparkeervakken verwijderd en herstellen we de in- en uitrit van de parkeergarage in de Krammerstraat. De garage is eind mei dan ook maximaal vijf dagen onbereikbaar, de gebruikers van de garage worden persoonlijk benaderd voor een tijdelijk alternatief.

Parkeren

Tijdens het werk aan de kant van de RAI vervallen alle parkeervakken in dit werkgebied. De nieuwe parkeervakken naast het fietspad aan de kant van de woningen zijn wel weer in gebruik. Omwonenden kunnen nog steeds gebruikmaken van een verruimde parkeervergunning en zijn daarover in een bewonersbrief geïnformeerd.

19 juni – 14 juli: afsluiting fietspad RAI

Waternet werkt vanaf 19 juni zo’n zeven weken aan het riool dat deels onder het fietspad, en deels onder de rijbaan langs de RAI ligt. Het nieuwe leidingenwerk moet onder een grote drinkwatertransportleiding worden getrokken, vandaar dat dit werk relatief lang duurt. Het fietspad langs de RAI is ongeveer vier van die zeven weken buiten gebruik – fietsers richting het Scheldeplein worden tot 19 juli omgeleid via het Beatrixpark of de Herman Heijermansweg.

Diepenbrockstraat

Inmiddels is ook in het verlengde van de Wielingenstraat gestart met groot onderhoud, in de Diepenbrockstraat. Die werkzaamheden kennen een soortgelijke volgorde als het werk in de Wielingenstraat en duren naar verwachting tot april 2024. In verband hiermee is de Diepenbrockstraat tussen 1 en 5 mei 2023 geheel afgesloten – er wordt dan een tijdelijke rijbaan richting de Stadionweg aangelegd. Ook komt er voor beide richtingen een tijdelijk fietspad.

Start van het werk in de Diepenbrockstraat

Geef uw mening

rob Fransman

Het werk zou begin Oktober zijn afgerond. Inmiddels is het jaar voorbij en is het nog steeds een puinhoop in de Diepenbrockstraat en Wielingenstraat. kenmerkend voor de gemeente. Wanneer is het nu eindelijk eens klaar?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Rob, het werk aan de Wielingenstraat is in oktober afgerond. Het groot onderhoud aan de Diepenbrockstraat is een ander werk. Dit duurt tot april 2024.

Maaike

Hallo, tot wanneer is de parkeervergunning voor de bewoners rondom de werkzaamheden uitgebreid naar het gebied zuid 2.2? Deze uitbreiding liep dacht ik ergens in oktober af, maar ik heb de brief waarin dit stond weggegooid.

Marlies | Amsterdam Zuidas

Hi Maaike, de verruiming van het parkeergebied is tot en met 20 oktober a.s. Daarna zijn de parkeerplekken in de Wielingenstraat weer te gebruiken.

Jan Otterspeer

Ik lees op borden dat de wielingenstraat vanaf 11 sept t/m 23 sept 2023 afgesloten is voor alle verkeer. Ik heb een auto in de garage met in en uitgang in de krammerstraat die alleen via de wielingenstraat te bereiken is. hoe moet ik in en uit de garage komen in die tijd?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Linda, De Diepenbrockstraat is deze week afgesloten in twee richtingen, daarom is er ook op de Wielingenstraat geen verkeer richting de Stadionweg mogelijk.

Linda

Maar er is helemaal niks afgesloten. Is het uitgesteld?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Jan, Auto's die vanuit de parkeergarage in de Krammerstraat komen, kunnen wel via de Wielingenstraat naar de Herman Heijermansweg rijden. Ook kan de garage vanaf de Wielingenstaat ingereden worden. Vanaf de Wielingenstraat kan alleen niet doorgereden worden naar de Diepenbrockstraat.

Margôt Ottens

Hoe wordt voorkomen dat fietsers richting het Scheldeplein (gedurende de genoemde 4 weken) via het Noordelijke (nieuwe) fietspad in de Wielingenstraat tegen het verkeer in gaan rijden en/of het (versmalde) trottoir daarvoor gaan gebruiken?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Margot, op werkdagen is er tussen 7 en 16 uur een toezichthouder aanwezig. Verder wordt door middel van borden aangegeven dat er niet via de Wielingenstraat richting Scheldeplein gefietst kan worden. Deze borden staan op de Wielingenstraat bij de overgang naar de Diepenbrockstraat en bij de zijstraten Haringvlietstraat, Krammerstraat en Eendrachtstraat (om aan te geven dat fietsers niet linksaf mogen slaan richting het Scheldeplein).

Matthijs de Jong

Misschien kunnen jullie wel het zware vrachtverkeer en de touringcar via een andere verplichte route de stad laten verlaten dan de Churchill-laan, gezien de ongelukken van de laatste tijd op de hoek van de Scheldestraat?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Matthijs, naar aanleiding van de ongelukken in de afgelopen periode is besloten om de omleidingsroute niet meer via de Churchilllaan te laten lopen. Dat betekent dat er geen bebording meer is waarmee verkeer naar de Churchilllaan geleid wordt. Echter, Google en navigatiesystemen zullen deze route in sommige gevallen nog wel als kortste route tonen, daar hebben wij geen invloed op. Er zullen wel op korte termijn enkele aanpassingen aan het kruispunt gedaan worden, om de veiligheid te bevorderen.