skip to main content
Invulling pocketpark naast PI59 stap dichterbij

Tussen PI59 en advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer ligt nu een doodgewoon voetpad. Met de ontwikkeling van PI59 komt daar het dak van de parkeergarage bij. Van die ruimte willen we iets moois maken. Daarbij hebben we de buurt om hulp gevraagd, zoals we eerder deden bij bijvoorbeeld de aanleg van een pocketpark in de Rosy Wertheimstraat. Dit keer lieten ruim 800 mensen in twee rondes eind maart en begin mei 2023 al ‘swipend’ hun mening achter via een speciale website. De resultaten van de twee stemrondes kwamen al ter sprake tijdens een inloopbijeenkomst in de Thomaskerk op afgelopen 3 juli. Ook nu zetten we ze voor u graag op een rijtje.

Groen, Sport en Spel

In de eerste ronde bleken de drie thema’s Groen, Sport en Spel bij de deelnemers veruit favoriet. Daar borduurden we in de tweede ronde op voort door binnen alle drie de thema’s enkele dilemma’s aan de deelnemers voor te leggen. Daaruit bleek binnen het thema Groen een combinatie van bloemen en kleurrijk groen het populairst. In de categorie Sport hebben buitenfitness faciliteiten de voorkeur, en qua Spel scoorde een jeu de boules baan het hoogst. Buitenwerkplekken, skaten en voetbal scoorden aanzienlijk minder hoog.

Schetsontwerp en vervolg

De resultaten van de inspraakrondes zijn door de ontwerpers omgezet in een vlekkenplan. Op dit moment is vooral gekeken naar welke wensen in de beschikbare ruimte zijn in te passen. En hoe de functies verdeeld kunnen worden over het straatje en het parkeerdak. Op basis daarvan ligt er nu een eerste aanzet van hoe de ruimte eruit kan komen te zien. Dit vlekkenplan is op zijn beurt de grondstof voor een vervolgproces. Daarin kijken we nog eens goed naar de ruimtelijke verdeling, maar worden ook keuzes gemaakt op gebied van groensoorten en materialen. Uiteraard kijken we dan ook naar de kosten en het beheer.

Trapveldje

De resultaten van de twee vragenrondes lieten de wensen van de deelnemers duidelijk zien. Toch vroegen bezoekers van de inloopbijeenkomst op 3 juli veelvuldig naar een voetbal-, basketbal- of hockeyveldje. Hoewel het swipen daar eigenlijk geen aanleiding toe geeft, nemen we dit signaal wel serieus. We onderzoeken daarom samen met stadsdeel Amsterdam Zuid de mogelijkheid om op een andere plek in de buurt aan de wens voor een sportveldje te voldoen.

Zo komt een nieuwe, frisse invulling van de voetgangersdoorsteek tussen Freshfields en PI59 steeds dichterbij. Tegen het einde van dit jaar verwachten we met het ontwerp een volgende stap te hebben gezet. We houden u hier uiteraard van op de hoogte.

Geef uw mening

fr .verkooijen

Waar kunnen we het definitieve ontwerp inzien? Is het pocketparkje/parkeerdek 24/7 toegankelijk voor iedereen?

Marlies | Amsterdam Zuidas

Het maken van de ontwerpen voor het pocketpark en het parkeerdak duren helaas wat langer dan verwacht. We zullen deze voor de zomervakantie met de buurt delen. Dan is ook duidelijkheid over de toegankelijkheid van het parkeerdak.