skip to main content
Logistieke puzzel rond knooppunt De Nieuwe Meer

Update dinsdag 3 oktober 2023
We hebben een kaart met de bouwwegen toegevoegd.

Met de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer staat ons een megaklus te wachten die naar verwachting in 2031 voltooid is. De reconstructie is nodig om de A10 Zuid te kunnen vernieuwen en zo de doorstroming en veiligheid te verbeteren op een van de drukste vervoersaders van Amsterdam. Een dergelijk karwei brengt een enorme logistiek met zich mee van mens, machine en materiaal. Daar is veel ruimte voor nodig, maar juist die ruimte hebben we nauwelijks rond knooppunt De Nieuwe Meer.

Logistieke rondweg

Over de Schinkelbrug, een belangrijk onderdeel van knooppunt De Nieuwe Meer, passeren nu dagelijks zo’n 240.000 voertuigen van en naar de A10 Zuid. Het tekent de gigantische uitdaging waar we de komende zeven jaar voor staan: hoe houd je de stad bereikbaar terwijl je met bar weinig ruimte een druk knooppunt volledig verbouwt? We creëren onder andere een logistieke rondweg rond de Schinkel: de aanvoer van mens en materiaal gebeurt vanaf de A4, de afvoer verloopt via het Jaagpad. Daarvoor bouwen we een tijdelijke afrit op de plek waar de A4 afbuigt naar de A10 West, met aansluitend daarop een bouwweg naar onze werkterreinen aan de westkant van de Schinkelbrug. Zo beperken we het bouwverkeer op het Jaagpad en blijven het voet- en fietspad beschikbaar. Gemotoriseerd verkeer kan ook van het Jaagpad gebruik blijven maken, al zullen er soms tijdelijke afsluitingen nodig zijn.

Voor de bevoorrading van de bouwterreinen aan zowel de west- als de oostkant van de Schinkelbrug richten we nog meer transportroutes in. Sommige wegen sluiten we daarom tijdelijk af. Vanaf medio 2024 totdat het werk is voltooid nemen we de Jachthavenweg volledig als bouwweg in gebruik. Ons plan is om het Piet Kranenbergpad voor minstens een jaar volledig af te sluiten zodat het kan dienstdoen als transportroute. Fietsers en voetgangers op beide wegen worden omgeleid via de Amstelveenseweg. Daarnaast zorgen we ervoor dat de A10 Zuid juist intensiever kan worden gebruikt: de spitsstrook langs de A10 Zuid wordt vanaf de zomer 2024 een permanente rijstrook.

Voorbereiding reconstructie knooppunt De Nieuwe Meer

Bouwcombinatie TriAX (Besix, Dura Vermeer en Heijmans) is sinds de gunning in november 2022 volop bezig met de voorbereidingen voor de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer. Daar hoort het kennismaken met de omgeving bij, net als het doen van metingen en onderzoeken. Kort geleden berichtten we nog over het verwijderen van groen op plekken waar we onderzoek moeten doen. Nu is het tijd voor het inrichten van de bouwlogistiek.

Zuidasdok

De reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer is onderdeel van Zuidasdok. We bouwen een nieuwe fly-over en bruggen over de Schinkel en verbreden de A10 Zuid van vier naar zes rijstroken per rijrichting. We maken ruim baan voor een veilige en betere doorstroming van de A10 Zuid. Om dit mogelijk te maken zijn ingrijpende wijzigingen nodig aan knooppunt De Nieuwe Meer – en later ook aan knooppunt Amstel. In het hart van Zuidas gaat de A10 ondergronds om ruimte te maken voor de uitbreiding van station Amsterdam Zuid.

Geef uw mening

Nico Jansen, Amsterdam

Onacceptabel dat het Damloperspad en het pad onderlangs de A10 voor wandelaars wordt afgesloten. Dit is een onderdeel van het rondje Nieuwe Meer. Alles wordt in het werk gesteld om het autoverkeer ongehinderd voort te laten gaan, maar wandelaars zijn meteen de klos van werkzaamheden. Ook bij de brug van de A9 over de Ringvaart en ook bij de brug in de Oude Haagseweg over de Ringvaart. Zorg dan in elk geval dat in het weekeinde als er geen werkverkeer is, dat wandelaars vrije doorgang hebben

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste Nico, de Jachthavenweg aan de zuidzijde van de A10 gaat dicht en wordt onderdeel van de bouwroute. Het Damloperspad heeft dan geen aansluiting meer met de Jachthavenweg. We sluiten beiden om veilig te kunnen werken. Vanwege de verbreding van de A10 Zuid hebben we ruimte nodig voor de nieuwe parallel structuur. Na afloop van de werkzaamheden wordt de Jachthavenweg een schelpenpad voor voetgangers. Er is dan een nieuwe fiets- en voetgangersbrug op hoogte langs de nieuwe zuidelijke Schinkelbrug. In het weekend kan TriAX niet de bouwweg vrijgeven voor wandelaars. De werkzaamheden voor de verbreding van de A10 Zuid zijn ingrijpend en vinden plaats in een gebied waarin de ruimte beperkt is. Dat betekent passen en meten en hinder voor alle gebruikers. Uiteindelijk komen er weer goede fiets- en voetgangersverbindingen voor terug. Tijdens de werkzaamheden zijn er helaas afsluitingen nodig om veilig te kunnen werken.

Daniel

De gemeente Amsterdam bevordert (op papier) het gebruik van de fiets. Het Piet Kraanbergpad én de Amstelveenseweg zijn beide drukke fietsroutes in de spits. Volgens dit artikel lijkt het of die twee routes zonder maatregelen samengevoegd gaan worden. Dat klinkt niet bepaald fietsvriendelijk. Het lijkt alsof de fietsers (alweer) moeten gaan leiden onder de auto's (verbreding A10). Het zou Zuidasdok én de gemeente Amsterdam sieren als ze een betere oplossing verzinnen dan alleen omleiden en samenvoegen...

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste Daniel, beide routes zijn inderdaad drukke fietsroutes die tijdens de gedeeltelijke afsluiting van het Piet Kranenbergpad nog intensiever gebruikt gaan worden. Het wordt dus nog drukker. Er is simpelweg geen ruimte om fietspaden tijdens de werkzaamheden te verbreden. Wel kijken we of we verkeerslichten zo kunnen instellen dat fietsers goed door kunnen rijden. En als blijkt dat verkeersregelaars nodig zijn, dan zetten we die in. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven en wij zorgen voor interactieve omleidingsroutes op de website speciaal voor fietsers.

J.P. Jongkind

Beste Z AS, Piet Kranenburg pad wordt ,,weer'' voor een jaar afgesloten, hoe is b.v. de bereikbaarheid van de volkstuinders geregeld op het aankomende afgesloten stuk. P Kranenburg pad?

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste J.P. Jongkind, zoals je op de kaart kan zien sluit Zuidasdok alleen het deel van het Piet Kranenbergpad af tussen Infinity en de Sporthallen-Zuid / het Frans Ottenstadion. De volkstuinen blijven dus bereikbaar.

Marieke Nouwen

Voor bewoners aan de Jachthavenweg, noordelijk van de A10, is het belangrijk om te weten dat alleen de Jachthavenweg, zuidelijk van de A10, als bouwweg wordt gebruikt. Er is afgesproken dat er geen bouwverkeer over het noordelijk deel van de Jachthavenweg zal rijden. Dit klopt toch?

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste Marieke, het klopt dat de Jachthavenweg zuidelijk van de A10 vanaf de zomer '24 als bouwweg gaat dienen. De weg wordt afgesloten voor al het verkeer, incl. fietsers en voetgangers. Zoals je op het kaartje kan zien, komt het bouwverkeer wel onder de Schinkelbrug door en zal vanaf daar meteen rechtsaf, in oostelijke richting het werkterrein opdraaien. Het noordelijk deel is geen bouwweg. De mensen die werken op deze locatie komen via de openbare weg naar het werkterrein en parkeren op eigen terrein. Tot de bouwweg er is, maken we gebruik van de openbare weg en parkeren daar ook.

S. Rutten

Komt er een overzicht met data wanneer het jaagpad wordt afgesloten zodat mensen er rekening mee kunnen houden? Wij zijn zelf aan het klussen op het Tuinpark Ons Buiten en moeten af en toe materiaal laten leveren etc.

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste S. Rutten, dit speelt pas in de zomer van '24. TriAX gaat tijdig met de gebruikers van de Riekerweg/ het Jaagpad in gesprek over de bereikbaarheid. Daarnaast maakt TriAX afsluitingen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden bekend via gele borden langs de weg.

Reno

Hoe wordt er rekening gehouden met de bereikbaarheid voor de tuinders die een tuin hebben op het tuinhark Ons Buiten als ook het Jaagpad en een deel van de parkeerplaats tegenover het tuinhark wordt afgesloten. Er zijn mensen die in de zomer gedurende langere tijd semi-permanent verblijven.

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste Reno en Andre, Ons Buiten, Onklaar Anker, de surfclub en ook De Oeverlanden blijven bereikbaar. Het zal echter voorkomen dat we de Riekerweg/ het Jaagpad kortstondig moeten afsluiten. Dit doen we als het gaat om werkzaamheden die de bouw- en hijsveiligheid raken. Dan is het namelijk niet veilig om in de nabijheid van (deels onder) de werkzaamheden te zijn. TriAX gaat tijdig met de gebruikers van de Riekerweg/ het Jaagpad in gesprek over de bereikbaarheid. Dit betekent dat de Riekerweg/ het Jaagpad niet dagen wordt afgesloten zonder overleg vooraf. Daarnaast maakt TriAX afsluitingen twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden bekend via gele borden langs de weg.

Andre

En ook watersport vereniging Onklaar Anker en de surfclub.

T. Roos

Op volkstuincomplex Ons Buiten zijn meer dan 400 tuinen waar tuinders tussen eind maart en eind oktober ook wonen. Het beschermende groen is weggehaald, de geluidsoverlast is daardoor nu al groter. Dit zal alleen maar toenemen. Dat vraagt om een geluidswal, komt die er ook?

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste T. Roos, er komt in de tijdelijke situatie geen geluidswal want we hebben de ruimte nodig voor de verbreding van de A10 Zuid. Aan het eind van het project planten we tussen de A10 en Ons Buiten nieuwe bomen.

Tim

Goed nieuws over de spitsstrook! Geldt voor de hele spitsstrook op de Zuidas en aan beide kanten (noord en zuid)?

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste Tim, fijn om te horen! Nee, dit geldt alleen voor de buitenring (zuidzijde) tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Amstel (Tracégebied). Pas wanneer de reconstructie van knooppunt Amstel start verdwijnt de spitsstrook op de binnenring (noordzijde) en die komt ook niet meer terug in de eindsituatie.

Homerus

Goede Vrienden, het is toch allang duidelijk dat er geen rekening wordt gehouden met fietsend Amsterdam, dit college fietst nl zelf nooit ,dus hebben geen idee welke ellende ze veroorzaken,kijk wat er in de binnenstad gebeurd : is toch een en al armoe , alleen maar omrijden etc, Wat een schande

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste Homerus, we houden ook rekening met fietsers. We zorgen voor omleidingsroutes en scheiden het bouwverkeer van fietsers en voetgangers. Dat betekent wel dat je moet omrijden en extra reistijd hebt. Het verbreden van de A10 Zuid brengt groot materieel en vrachtverkeer met zich mee, dit alles in een druk stedelijk gebied waar de ruimte zeer beperkt is. Dat betekent dat iedereen wat water bij de wijn moet doen zodat we deze werkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier kunnen uitvoeren. In de toekomst komen er nieuwe en betere fietsverbindingen bij. Zoals de rechtstreekse verbinding van de zuidzijde van het Piet Kranenbergpad - over de nieuwe zuidelijke Schinkelbrug - met de Riekerweg. Binnenkort wijden we een artikel aan de fietsverbindingen die Zuidasdok realiseert in de eindsituatie.

Michiel

Het Piet Kranenbergpad minstens een jaar dicht? Half sportief Amsterdam rijdt hier wekelijks een paar keer overheen. Ik hoopte eigenlijk dat het een keer verbreedt (ipv tramrails die 1 keer jaar gebruikt worst) ging worden aangezien het erg smal is voor de hoeveelheid fietsen…

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste Michiel, het Piet Kranenbergpad is inderdaad een heel smal en druk fiets-/ voetpad. Daarom sluiten wij het Piet Kranenbergpad af tijdens de werkzaamheden. Dat betekent omrijden via de Amstelveenseweg en extra reistijd. Het Piet Kranenbergpad wordt niet verbreed door Zuidasdok. Je vroeg ons ook of fietspont Helena kan worden ingezet als extra fietsverbinding via De Nieuwe Meer. Wat fijn dat je meedenkt! We hebben dit in een eerdere fase onderzocht maar dit bleek niet haalbaar.

rbriels@xs4all.nl

Hopelijk blijft het Amsterdamse Bos voor de fiets bereikbaar vanaf Amsterdam Nieuw-West via het Schinkel-sluisje. Anders is dat de zoveelste keer dat die route onbruikbaar wordt, voor velen een onaangename omleiding!

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste rbriels, het Amsterdamse Bos blijft voor fietsers bereikbaar vanuit Amsterdam Nieuw-West. De zuidelijke overgang bij De Nieuwe Meersluis gaat dicht, maar de noordelijke overgang bij sluis blijft open. Wij verwachten meer drukte bij de overgang, zeker in het vaarseizoen.

Michiel

Misschien kan fietspont Helena op dat deel van de Nieuwe Meer varen? Ik denk maar even out of the box

Yvonne, bewoner

Hou mijn hart vast voor de enorme druk op de fietspaden en ook voor de bereikbaarheid voor het achterliggende jachthaven gebied waar ook gewoond wordt

Hetty Fentener van Vlissingen, Zuidasdok

Beste Yvonne, de druk op de fietspaden neemt gedurende de werkzaamheden inderdaad toe. We sluiten het Piet Kranenbergpad en de Jachthavenweg omdat het niet veilig is als fietsers en voetgangers door het bouwverkeer fietsen en lopen. De achterliggende jachthaven blijft bereikbaar via de Amstelveenseweg. Houd rekening met een langere reistijd.