skip to main content
Volop werkzaamheden in Kop Zuidas

Eerder al berichtten we over diverse werkzaamheden rondom station RAI. Die duren tot het najaar van 2019. Ook aan de inrichting van de openbare ruimte in Kop Zuidas wordt gewerkt. Het werk naast de synagoge heeft een tijdje stilgelegen. De gemeente en aannemer Compeer hebben inmiddels duidelijke afspraken gemaakt over de voortgang van dit werk. Dat is inmiddels weer hervat en moet in oktober klaar zijn.

Kantoor SuitSupply

De bouw van het nieuwe hoofdkantoor van SuitSupply (impressie hierboven) loopt voorspoedig. Voor de bouw, naast Motel One, van de hoger gelegen delen van het pand is een torenkraan noodzakelijk, die bouwmaterieel omhoog kan hijsen. Het opbouwen van deze torenkraan gebeurt naar verwachting eind augustus en duurt ongeveer een halve werkdag. Voor de veiligheid sluiten we de Gelrestraat hiervoor ongeveer een uur af en leiden verkeersregelaars het verkeer om via het bouwterrein van Slokker Bouwgroep en De Nijs. Voetgangers en fietsers kunnen gebruikmaken van de Europaboulevard.

Gebouw SUD

SUD en Zuidoever

Grenzend aan de Gaasterlandstraat en de Zuidelijke Wandelweg realiseert ontwikkelaar COD het appartementengebouw SUD, met 43 koopappartementen. De bouw van de woningen is in volle gang, de oplevering is volgens de planning eind 2019. Naast SUD bouwt aannemer De Nijs in opdracht van zorginstelling Cordaan het woonzorggebouw Zuidoever. Het gaat om 53 huurappartementen in een nieuw woon-service-zorgconcept, waarin hoogwaardig wonen, welzijn en zorg voor ouderen met een zorgvraag centraal staan. In de zomer van 2019 wordt het gebouw opgeleverd.

Gebouw Zuidoever

Vlinderen garagevloer

Eind juli wordt de vloer van de ondergrondse parkeergarage van het gebouw Zuidoever ‘gevlinderd’: het beton dat op de vloer gestort is wordt met een speciale machine vlak gemaakt door draaiende bewegingen over het beton te maken. Vlinderen kan alleen op het moment dat het beton nog net niet uitgehard is, zodat de bovenlaag nog bewerkt kan worden. Dit moment is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Hierdoor is het mogelijk dat de aannemer het vlinderen buiten reguliere werktijden moet uitvoeren en kan er geluidsoverlast ontstaan in de avond of nacht.

Bestemmingsplan Kop Zuidas

Het afgelopen voorjaar heeft het ontwerp bestemmingsplan Kop Zuidas ter visie gelegen. Er zijn vijf zienswijzen ingediend over het bestemmingsplan. Naar aanleiding hiervan hebben we het bestemmingsplan op een aantal onderdelen verduidelijkt of aangepast. Naar verwachting besluit de gemeenteraad in september over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Geef uw mening