skip to main content
Bomen maken plaats voor voetballers AFC

Bomenkap is terecht een gevoelig onderwerp in Zuidas. Helaas is het soms noodzakelijk om bomen te verwijderen. Zoals nu, voor de uitbreiding van de velden van AFC. De werkzaamheden zullen plaatsvinden binnen de grenzen van het sportpark, in de westelijke hoek, vlakbij Valley aan de Beethovenstraat. De aan- en afvoer verloopt via Spoorslag, de ventweg langs de A10.  Anne-Greet de Vries, projectmanager: ‘We verwachten dat dit werk in ieder geval minimale hinder zal opleveren voor de omgeving.’

Nog niet alle velden van AFC zijn klaar

Groen voor terug

De vergunning om de bomen te kappen is in 2016 verleend en de kap wordt nu volgens het principe ‘just in time’ uitgevoerd. Dit houdt in dat de bomen precies op tijd, vlak voor de werkzaamheden, worden verwijderd. Komt hier wel groen voor terug? De Vries: ‘Ja, er wordt langs de noord- en zuidzijde van het sportpark een nieuwe bomenrij geplaatst, evenals in de taluds langs het water. Het gaat hierbij om ongeveer 60 bomen. Daarnaast zullen we aanvullend groen in de vorm van bijvoorbeeld heester – dit is lage begroeiing – plaatsen.’ Het is technisch gezien helaas niet mogelijk om de 42 bomen die we verwijderen te herplanten.

Velden nummers 2 en 4

Nadat de bomen verwijderd zijn, werken we verder aan de realisatie van de nieuwe velden met de nummers 2 en 4. De Vries: ‘Eind februari zal het huidige hoofdveld van AFC plaatsmaken voor de aanleg van nog twee nieuwe velden en neemt de club ook het nieuwe hoofdveld formeel in gebruik voor wedstrijden. Er wordt op dit moment overigens al wel getraind op het nieuwe hoofdveld. Het laatste veld, dat tegen Valley aan ligt, wordt begin 2021 aangelegd.’

Geef uw mening

Jesse

Is er een schets van hoe het er uiteindelijk uit komt te zien?

redactie

Jesse, kijk hier even voor een aantal impressies van hoe het eruit gaat zien: https://zuidas.nl/blog/2019/nieuw-clubgebouw-en-nieuwe-velden-voor-afc/