skip to main content
Eigen Haard bouwt 180 sociale huurwoningen in Zuidas

De gemeente Amsterdam en woningcorporatie Eigen Haard tekenden daartoe op 19 december 2022 een overeenkomst. Ongeveer de helft van de woningen worden zelfstandige of groepsseniorenwoningen, met op de begane grond maatschappelijke functies zoals eerstelijnszorg of een huisarts. De reguliere sociale huurwoningen variëren in grootte van 45 vierkante meter voor alleenstaanden tot 90 vierkante meter voor gezinnen. De bouw start naar verwachting eind 2024 en de eerste bewoners komen in 2026.

Tijdelijke inrichting

De komst van de woningen kondigden we begin 2021 al aan. Na de sloop van het gebouw hebben we het terrein tijdelijk ingericht, totdat de bouwwerkzaamheden beginnen.

Gemengde stadswijk

In Zuidas wordt de komende jaren volop gebouwd. Zo worden er tot 2030 naast kantoren nog zo’n 10.000 woningen in alle prijsklassen bijgebouwd. En door het toenemende aantal maatschappelijke, culturele en commerciële voorzieningen in het gebied wordt Zuidas een steeds levendiger buurt met een groeiende aantrekkingskracht voor alle Amsterdammers.

Geef uw mening

Aron

Het is één groot complot! om mensen van een betaalbare woning te voorzien.

Anne

Best opmerkelijk, het is tenslotte de duurste grond van Nederland. Wie betaalt dit? Ik zou daar meer openheid over willen. Hopelijk worden het mooie representatieve panden die echt bij de omgeving passen en iets toevoegen aan de straat die al zo multifunctioneel is. Er is nauwelijks informatie gedeeld met de omwonenden, laat staan 'inspraak'. Wel goed dat er zoveel seniorenwoningen bij komen (hopelijk ruim de helft van de 180!) zodat er doorstroom komt op de markt. De overige woningen hopelijk voor mensen in cruciale beroepen zoals onderwijs, zorg, politie. En vergeet vooral de buurtveiligheid, (fiets)parkeer- en oplaadmogelijkheden niet!

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Anne, op jouw vraag over hoe dit financieel geregeld wordt, kom ik later terug, maar op verschillende plekken in Zuidas worden natuurlijk ook sociale en middeldure huurwoningen gebouwd. We bouwen in de verhouding 40 - 40 - 20 (resp. sociaal - midden - duur). Dat er nauwelijks informatie is gedeeld, klopt niet. We hebben de omwonenden van deze kavel in een vroeg stadium betrokken, onder andere door het organiseren van twee bewonersbijeenkomsten en het verspreiden van verschillende informatiebrieven. De kaders voor de bouw zijn zelfs wat aangepast op verzoek van de omgeving.

John

Anne, het is duidelijk dat B& W reeds lang geleden hebben besloten wat voor soort woningen hier gaan komen, alle inspraak wordt ,als bekend , verstopt en niet meer terug te vinden , ontwerpen liggen al jaren klaar in de bureau la !