skip to main content
Stand van zaken in de buurt Kop Zuidas

Crossover

Multifunctionele gebouw Crossover is klaar. Het kantoordeel van het gebouw kwam dit voorjaar al gereed, het woningdeel is dat nu ook. De nieuwe bewoners van de sociale huurwoningen – 60 starters en 60 statushouders – kregen op 7 juli 2023 de sleutel van hun nieuwe woning. De begane grond, bedoeld voor horeca, wordt binnenkort ingericht.

Crossover

Groen rond Crossover

De inrichting van de openbare ruimte rondom het gebouw ronden we de komende periode af. De bestrating is al aangebracht, de beplanting voor de watervertragende stroken volgt in het najaar. De aanleg van het plein tegenover de entree van Crossover staat eveneens dit najaar op de planning, tegelijk met de aanplant van de bomen in de straat. Vaste planten en bomen worden in de regel in het najaar geplant, omdat het groen dan het beste wortelt. Over een aantal jaar, als het gebouw naast Crossover klaar is (op kavel K, zie het kaartje), leggen we tussen Crossover en dit gebouw een pocketparkje aan. Tot die tijd is deze ruimte als trottoir ingericht.

The Newton

De bouw van The Newton verloopt voorspoedig. In maart 2023 werd het hoogste punt bereikt, nu is de afbouw van het wooncomplex gaande. Dit betekent dat de bouwkraan is gedemonteerd en de steigers rondom het gebouw worden verwijderd. Half augustus start de aanleg van kabels en leidingen voor de huisaansluitingen. Rondom het gebouw leggen we de openbare ruimte aan, zoals de bestrating en de watervertragende groenstroken. In het najaar planten we bomen tussen The Newton en Crossover. Naar verwachting is de bouw van The Newton in november 2023 klaar en maken nieuwe bewoners daarna de 101 appartementen tot hun thuis. Ook de horecaruimte zal tegen het einde van het jaar worden ingericht.

The Newton

Hogelandplein

Sinds januari 2023 werken we hard aan de aanleg van het Hogelandplein. In augustus moet al het ‘steenwerk’ – de bestrating en het natuursteen rond het waterwerk – zijn aangelegd. De hekken rond dit deel van het plein gaan dan weg. Het gras op en rondom de heuvel brengen we vanaf half augustus aan. Dat heeft dan, afhankelijk van het weer, zo’n vier tot vijf weken nodig om goed aan te slaan. Tot die tijd blijft dit deel van het plein nog afgezet met hekken, zodat niemand over het gras loopt. Daarna gaat het waterwerk aan: het water kabbelt via de natuurstenen blokken naar een klein meertje. Als laatste worden in het najaar – tijdens het plantseizoen – de bomen op het plein geplant. Daarmee is de aanleg van het plein voltooid. Aanvankelijk was het de bedoeling dat we het plein voor de zomervakantie zouden opleveren, op de bomen na. Dat wordt jammer genoeg wat later, als gevolg van de vertraagde levering van het natuursteen.

Aanleg van het Hogelandplein

Tijdelijke inrichting overige kavels

Het gebouw Old School is de afgelopen maanden gesloopt. Na de oplevering van The Newton in het najaar, zijn er gedurende enkele jaren geen bouwprojecten meer in Kop Zuidas. Een deel van de ruimte van de kavels K, L2 en Old School krijgt dan een tijdelijke inrichting. Wij willen graag dat bewoners en andere gebruikers in Kop Zuidas meedenken over deze tijdelijke invulling. Na de zomer volgt hierover meer informatie.

Geef uw mening

Matthijs de Jong

Waarom wordt er niet verder gegaan met de kavels K, L2 en Old School?

Marnix

Old school was eigenlijk de perfecte tijdelijke inrichting :’)

Marlies | Amsterdam Zuidas

Beste Matthijs, we gaan zeker door met de kavels K, L2 en Old School, alleen wordt daar niet binnen een periode van twee jaar gebouwd. Voor kavel K wordt de aanbesteding voorbereid, en de verwachting is dat hier vanaf 2026 bouwactiviteiten zullen gaan plaatsvinden. Pas als kavel K klaar is, kan gestart worden met kavel L2.