skip to main content
Aanleg De Kunstbrug over De Boelegracht hervat

In mei 2023 zijn we aan de zuidzijde van de De Boelegracht gestart met de aanleg van een landhoofd, een steunpunt waar voetgangersbrug De Kunstbrug op komt te rusten. De eerste stap was het gereedmaken voor de ondergrond voor een betonnen fundering. Voor het zorgvuldig aanbrengen van de fundering bleek echter meer tijd voor extra onderzoek nodig. Dat onderzoek is nu gereed en de werkzaamheden zijn inmiddels weer opgepakt, te beginnen met het metselwerk en het storten van beton, en met als sluitstuk de aanleg van het maaiveld. Volgens de huidige planning is De Kunstbrug in mei 2024 gereed.

Planning

De komende maanden worden benut om beton en metselwerk aan te brengen op de fundering, en de oeverbescherming te herstellen. Daarna wordt het terrein eromheen afgewerkt met onder andere groen, en wordt de aansluiting op de stoep van de De Boelelaan gerealiseerd. Als dit werk omstreeks eind februari 2024 gereed is, kan de brug worden geplaatst. Volgens de meest recente planning is dit in mei 2024.

De Kunstbrug

De kunstbrug is een schenking van Ontwikkelcombinatie Zuidschans, de ontwikkelaars van onder andere de woongebouwen The George en The Gustav. Het landhoofd aan de noordzijde bij de Rosy Wertheimstraat is al gereed. De komende maanden werken we aan het landhoofd aan de zuidzijde, waarna de brug geplaatst kan worden.

Lees ook:

Geef uw mening