skip to main content
Alle artikelen

Alle artikelen

werken

Drie bijeenkomsten Zuidasdok om buurt te informeren

Nu voor Zuidasdok een aannemer is geselecteerd en er meer bekend is over het project, willen we deze informatie natuurlijk graag met u delen. Daarom organiseren we in maart drie buurtbijeenkomsten waarin we een toelichting geven op het plan dat de aannemer heeft ingediend en waarin we uw vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.
werken
3

Kapvergunning Zuidasdok verleend

Er is een kapvergunning verleend voor de bomen in het projectgebied van Zuidasdok. Voor de realisatie van Zuidasdok moeten wij circa 14.400 kappen. Hoe nu verder?
werken

Start ambitieuze tender A10-strook in Kop Zuidas

In het deelgebied Kop Zuidas (tussen de RAI, de A10 en de Amstel) wordt op de strook langs de A-10 ontwikkeld. Die krijgt een gemengde bestemming van kantoren, woningen en voorzieningen.
reizen
werken
wonen

‘Zuidasdok is een reusachtig mooi én ingewikkeld project’

ZuidPlus heet de combinatie van bedrijven die Zuidasdok gaat bouwen. Peter den Dekker is de projectdirecteur. Hij leidde al sinds april 2015 het team dat de aanbieding maakte voor de realisatie. Nu mag ZuidPlus het winnende plan gaan uitvoeren. En wel in nauwe samenwerking met het projectbureau Zuidasdok, dat opdrachtgever is. ‘De verstandhouding is zo goed, dat we een vliegende start kunnen maken’, zegt Den Dekker.
werken

Contract voor bouw Zuidasdok getekend

Het contract is ondertekend, de bouw Zuidasdok komt steeds dichterbij. Vandaag kreeg ZuidPlus definitief de opdracht om Zuidasdok te bouwen. Dat gebeurde in het bijzijn van minister Schultz van Haegen en Wethouder Pieter Litjens (Verkeer, Vervoer en Organisatie).
werken

Ontheffing voor Zuidasdok nog niet ter inzage

Voor het project Zuidasdok is onlangs een ontheffing op de wet Natuurbescherming aangevraagd. Dit heeft betrekking op werkzaamheden die voor het project uitgevoerd moeten worden en impact hebben op flora en fauna. In de digitale Staatscourant, Stadsblad de Echo en Weekblad voor Ouder Amstel is te lezen dat deze ontheffing vanaf 26 januari ter inzage ligt. Deze kennisgeving was echter voorbarig aangezien er over het ontwerpbesluit ontheffing Wet Natuurbescherming nog overleg plaatsvindt.
werken

Voorlopige winnaar aanbesteding Zuidasdok bekend

Na een lange aanbestedingsperiode van bijna drie jaar is het project Zuidasdok voorlopig gegund aan de combinatie ZuidPlus (Heijmans, Fluor en Hochtief). Op 19 januari heeft het Opdrachtgeversoverleg (OGO) dit besluit bevestigd. Direct daarna hebben we zowel de winnaar als de andere gegadigde van het besluit op de hoogte gebracht en hebben we een persbericht uitgestuurd. Het gaat om de bekendmaking van wat officieel het ‘voornemen tot gunning’ genoemd wordt. Met andere woorden: welke aannemerscombinatie de voorlopige winnaar is. Met het kenbaar maken van dit voornemen gaat de zogeheten ‘Alcatelperiode’ van start.
werken

Bezwaren tegen Zuidasdok

Voordat een groot project als Zuidasdok mag starten, moeten we eerst flink wat ruimtelijke procedures doorlopen. Dan wordt onder andere bepaald of het project wel veilig, haalbaar en noodzakelijk is. Ook belanghebbenden stellen we in de gelegenheid hun mening, zorgen of bezwaren ten aanzien van het project formeel te uiten door middel van een zienswijze of beroepsschrift.
wonen

Vraag van de week: wat betekent bomenkap voor luchtkwaliteit?

Het is niet zo dat we hier echt álles weten over Zuidas, maar we weten wel veel (al zeggen we het zelf). Daarom krijgen we iedere dag weer uiteenlopende vragen over bijvoorbeeld autobereikbaarheid en parkeren, maar ook over bomenkap en muziek in de ondergrondse fietsparkeergarage. Onze communicatiemedewerker Cherie geeft antwoord.
werken
2

Flink aantal bomen weg voor realisatie Zuidasdok

Voor de realisatie van Zuidasdok moeten circa 14.400 bomen worden gekapt. In juni dit jaar berichtten we al dat we de aanvraag voor de kapvergunning aan het voorbereiden waren. De aanvraag is inmiddels ingediend en vanaf deze week ligt het ontwerpbesluit van de kapvergunning ter visie. Wat betekent dit? Waarom moeten de bomen weg? Komen ze terug? En ook belangrijk: wat vindt de boomdeskundige?
werken

Dialoog Zuidasdok en aannemers ten einde

Lange conversaties, complexe vraagstukken en liters koffie. Het zijn de hoofdingrediënten van de reeks gesprekken die Zuidasdok en de twee geselecteerde aannemerscombinaties bijna een jaar met elkaar hebben gevoerd. Dit als onderdeel van de aanbesteding die is gericht op belangrijke thema’s als een slimme bouwlogistiek, hinderbeperkende maatregelen en het ontwerp van station Amsterdam Zuid. Vorige week is er een eind gekomen aan de zogenoemde dialoogfase.
werken

Welstandskader zorgt voor harmonie tussen Zuidasdok en omgeving

Het Concept Welstandskader Zuidasdok is gereed! Hierin staat beschreven aan welke welstandscriteria de bouwwerken van Zuidasdok moeten voldoen. Het kader schept onder andere voorwaarden voor de vormgeving, kwaliteit en omvang van de bouwsels. Deze eisen worden gesteld zodat de Zuidasdoktunnels, de verbrede A10 Zuid en het nieuwe station Amsterdam Zuid straks in harmonie zijn met de directe omgeving. Het Concept Welstandskader Zuidasdok ligt de komende zes weken ter inzage voor inspraak.
  1. Vorige
  2. 1
  3. 12
  4. 13
  5. 14
  6. 15
  7. 16
  8. Volgende

Er is iets misgegaan, probeer het later nog eens.

Bedankt voor uw aanmelding.

Blijf op de hoogte

Wilt u geïnformeerd blijven over ontwikkelingen in Zuidas? Vul dan hieronder uw e-mailadres in. U kunt zelf aangeven waarover en hoe vaak u berichten ontvangt.

Hoe vaak wil je van ons horen:

Op de hoogte gehouden over:

Themas

Projecten