skip to main content
2022 maakte nieuwsgierig naar 2023

Het belangrijkste nieuws kwam in november: dankzij afspraken over de financiering van Zuidasdok kan niet alleen de vernieuwing van station Amsterdam Zuid door, maar ook de ondertunneling van de A10 Zuid ter hoogte van het station, evenals de verbreding van de A10 Zuid van vier naar zes rijstroken per rijrichting (met een scheiding van doorgaand en bestemmingsverkeer). Inclusief de vernieuwing van de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer. Onderdeel van de afspraken is ook de aanleg van een vijfde en zesde spoor bij station Amsterdam Zuid, met name voor het internationale treinverkeer. Dit hele pakket moet een forse bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam.

Bekijk 2022 in 3 minuten

Metrowerk

Gelukkig waren er eerder al financiële afspraken gemaakt over de vernieuwing van station Amsterdam Zuid. We werken al sinds 2019 aan een tweede reizigerstunnel: de Brittenpassage. Daar gingen we ook afgelopen jaar mee door, maar ook wierp de vernieuwing van de bestaande Minervapassage haar schaduw vooruit. Vanaf half juli reed metrolijn 52 (de Noord/Zuidlijn) een week lang niet. Het werk had te maken met de vernieuwing van de Minervapassage, die onder de metrosporen doorloopt. Deze passage wordt in de toekomst veel hoger en breder dan nu. Om later een hoger en breder dak te kunnen plaatsen, verhoogden we nu alvast de metrosporen van lijn 52. Verhoging van het metrospoor betekende dat ook dat we het perron moesten verhogen. In het weekend van 4 en 5 juni deden we dat met de perronoverkapping. Tegelijkertijd schoven we het metroperron van lijn 52 een stuk op richting de Beethovenstraat. Dat was nodig om een werkterrein tussen de metrosporen te maken dat groot genoeg is om er zowel aan de Minervapassage als aan de nieuwe Brittenpassage te kunnen bouwen. Op 23 juli was deze klus geklaard en konden reizigers weer gewoon gebruikmaken van de metro. Maar de komende jaren moet er nog veel gebeuren. Zo gaan we ook de metrosporen voor de lijnen 50 en 51 nog omhoog brengen. En als de Brittenpassage in 2027 klaar is, wordt alles weer anders. Dan verplaatsen we de metroperrons nogmaals, maar dan naar hun definitieve situatie: tussen de bestaande Minervapassage en de nieuwe Brittenpassage in.

Brittenpassage

Aansluitend op het werk aan metrolijn 52 ging de A10 Zuid richting Utrecht 11 dagen achtereen dicht. Vanaf vrijdagavond 22 juli groeven we de dijk waarop de snelweg ligt over een afstand van zo’n honderd meter af. Ook twee treinsporen haalden we weg. Dat was nodig om daaronder funderingen te kunnen aanbrengen voor de Brittenpassage, de tweede reizigerstunnel die station Amsterdam Zuid krijgt. De werkzaamheden verliepen vanaf de start soepel en werden in de vroege ochtend van 3 augustus beëindigd met de openstelling van de A10 Zuid. Inmiddels bouwen we volop aan nieuwe delen van het dak voor de Brittenpassage, die we in 2023 op de fundering zullen schuiven.

Knooppunt De Nieuwe Meer

In 2022 startte ook het voorbereidend werk aan de vernieuwing van knooppunt De Nieuwe Meer. In april kreeg EQUANS van ons de opdracht om de bediening van de Schinkelbrug te verplaatsen. Bij de Luchtvaartstraat haalden we kabels en leidingen weg uit het talud van de A10, omdat hier in de toekomst een nieuwe fly-over komt. Ook de bedientorens van de Schinkelbrug moeten wijken vanwege de vernieuwing van de A10 Zuid. In november, toen ProRail om andere redenen aan het spoor werkte, maakten wij van de gelegenheid gebruik om onder meer camera’s te plaatsen op de Schinkelbrug. Hadden verkeersleiders tot dusverre vanuit de bedientorens vrij zicht op het verkeer over de brug, doordat er meer bruggen bijkomen moeten deze bedientorens weg en vindt de bediening op afstand plaats. Al deze werkzaamheden liepen vooruit op het contract met een partij die de gehele vernieuwing van knooppunt De Nieuwe Meer voor haar rekening gaat nemen. In november werd dit enorme project gegund aan de combinatie TriAX.

Woningbouw

Terwijl Zuidasdok volop werkte aan een betere bereikbaarheid van de noordelijke Randstad, bouwde Zuidas door aan een Amsterdamse stadswijk waar veel mensen wonen en nog meer mensen werk vinden. In 2022 stond woningbouw centraal. In maart konden we de eerste woningen voor de nieuwe woonbuurt Ravel aankondigen: Tic-Tac-Toe, 75 gezinswoningen met een middeldure huur. Vastgoedontwikkelaar Breevast maakte in mei plannen bekend voor twee wooncomplexen bij het Beatrixpark, met 196 vrije sector- en middeldure huurwoningen. In december konden we melden dat KondorWessels de aanbesteding had gewonnen voor de bouw van nog eens 94 vrije sectorwoningen bij het Beatrixpark, met het natuurinclusieve project Habitat Royale. En als klap op de vuurpijl kondigden we aan dat Eigen Haard 180 sociale huur- en seniorenwoningen gaat bouwen in de Fred. Roeskestraat, op de kavel van de inmiddels gesloopte British School Amsterdam.

Doorbouwen

Natuurlijk kondigden we niet alleen nieuwe woningbouwprojecten aan, we bouwden ook verder aan lopende projecten. In de buurt Kenniskwartier kwam The Pulse of Amsterdam boven de grond uit, een enorm complex dat naast woningen en kantoren ook bioscoopzalen, winkels en een stadsbos krijgt. Daarachter ging de bouw van Stepstone, het grootste sociale woningbouwproject van Zuidas tot dusverre, in volle vaart door. In Kop Zuidas, de meest oostelijke buurt van Zuidas, verrees Crossover, eveneens een multifunctioneel gebouw waarin onder meer sociale huurwoningen komen voor starters en statushouders. Daarnaast kwam de bouw van The Newton op stoom, goed voor 101 vrije sectorappartementen.

Kantoren en onderzoeksgebouwen

Twee projecten die al langer lopen naderden in 2022 hun voltooiing. We konden de oplevering aankondigen van Tripolis-Park, het enorme complex langs de A10 waarin twee van de drie monumentale Tripolis-torens zijn geïntegreerd. En ook Edge Stadium aan de Fred. Roeskestraat en Tower Ten van het WTC kwamen zo goed als gereed. Verder ging de bouw door aan PI59 en het Strawinskyhuis, beide in de Prinses Irenestraat. De VU startte met het Research & Diagnostiek Centrum ADORE en bouwde voort aan het Onderzoekgebouw aan de De Boelelaan.

Tegenslagen

Niet alles liep op rolletjes. Zo moesten we begin dit jaar melden dat de bouw van circa 500 woningen op de plek waar nu nog de Sporthallen Zuid staan langer gaat duren dan verwacht. In april werd voor het eerst zichtbaar dat onzekerheid en stijgende bouwkosten consequenties hebben: het College van Bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten zag af van het plan om een dependance van het Conservatorium van Amsterdam te vestigen in Kapel & Convict, in het Beatrixpark. En ondanks dat de plannen zich al in een vergevorderd stadium bevonden, besloot het nieuwe college om OBA NEXT niet te realiseren in Zuidas, maar in Zuidoost.

Veel te beleven

Gelukkig viel er genoeg te vieren. Allereerst werd de komst van een museum voor hedendaagse kunst in de deels monumentale oude rechtbank een stuk zekerder. Na een lang proces van overleg en uitvoering konden we in november eindelijk het buurtparkje aan het Europaplein feestelijk openen. Daarnaast zorgden we zelf voor voldoende avontuur. Tijdens een snikhete Dag van de Bouw keken bezoekers van heinde en verre hun ogen uit bij een groot aantal rondleidingen. Hartje zomer stonden we met de Zuidas Zomer Keet op het Mahlerplein, waar mensen niet alleen informatie konden krijgen over alle werkzaamheden, maar ook konden dansen, fotografieles kregen of stukjes A10 mochten beschilderen. In september organiseerden we op hetzelfde Mahlerplein een gratis openluchtconcert, met muziek van vrouwelijke componisten.

Informatiecentrum vernieuwd

Al met al was 2022 een druk jaar, dat de voorbode vormt voor een nog drukker jaar 2023. Wilt u weten wat allemaal nog op stapel staat? Kom dan langs in ons informatiecentrum, in het WTC. Want dat hebben we nog niet eens verteld: de prachtige maquette is helemaal vernieuwd en ook rest van het informatiecentrum ondergaat een metamorfose. Kom dus vooral eens langs in 2023. U bent van harte welkom.

Geef uw mening

Mathias

Prachtig werk ! Veel voorspoed in 2023 !