skip to main content
We zaten vaak thuis, maar niet stil

Reizigers merken er nog niet veel van, maar het project Zuidasdok kwam in 2021 behoorlijk op stoom. En dan vooral de vernieuwing van station Amsterdam Zuid. Die is hard nodig, omdat de capaciteit nu al veel te klein is voor het aantal reizigers, terwijl er de komende jaren nog een enorme groei wordt verwacht. Het nieuwe station wordt een knooppunt van nationaal en internationaal treinverkeer, van metro’s, trams en bussen. In juni maakten we een nieuwe planning bekend voor alle onderdelen van het megaproject Zuidasdok: naast het openbaar vervoerknooppunt ook de ondertunneling en verbreding van de A10 Zuid en de aanpak van de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer. Voor vernieuwing van knooppunt De Nieuwe Meer kondigden we in juni de aanbesteding aan.

Brittenpassage

In januari startten we met voorbereidend werk voor de verbreding van het treinperron voor de sporen 3 en 4. Een lang Paasweekend van 100 uur stelde ons in staat om die verbreding te realiseren, maar vooral om heel veel funderingswerk te doen voor de extra reizigerstunnel die het station krijgt: de Brittenpassage. Tussen de metrosporen bouwden we verder aan het dak van deze passage. Twee delen daarvan schoven we in augustus op hun plek. Dit was tevens de laatste klus van bouwcombinatie ZuidPlus. Eind augustus meldden we dat de combinatie Nieuw Zuid verder bouwt aan het station. In het najaar voerden we werkzaamheden uit aan de metrosporen, die nodig zijn om een groter werkterrein te creëren. In november en december legden we extra wissels, zodat lijn 52 (de Noord/Zuidlijn) vanaf de zomer van 2022 niet meer de nacht doorbrengt bij metrostation Amstelveenseweg, maar bij de remise in Diemen. Hiermee is de basis gelegd voor grootschalige werkzaamheden in 2022 en 2023.

Complete stadswijk

Verbetering en uitbreiding van de verkeersinfrastructuur is een belangrijke voorwaarde om Zuidas tot wasdom te laten komen. We werken aan een complete stadswijk, waar het goed wonen is voor iedereen, waar nationale en internationale bedrijven zich graag vestigen en waar het aangenaam verblijven is dankzij goede voorzieningen en een mooie, zo groen mogelijke openbare ruimte.

Markt op het Gershwinplein

Buurt Ravel

Vol trots konden we in november 2021 de oplevering melden van Valley, op zichzelf al een groene stad in het klein, met 198 appartementen. We zetten de eerste tastbare stappen voor de daaraan grenzende nieuwe, autoluwe woonbuurt Ravel, waar 1.350 woningen komen voor met name mensen met kinderen. Om ruimte maken moesten de velden van AFC, in sportpark Goed Genoeg, een stukje opschuiven. Het nieuwe sportpark en clubgebouw konden begin september officieel in gebruik worden genomen. Het andere werk aan de woonbuurt Ravel ging over kabels en leidingen. Die brengen we onder de toekomstige Maurice Ravellaan, de weg die komt te liggen tussen sportpark Goed Genoeg en de woonbuurt. In april startten we deze werkzaamheden, in augustus legden we 90 kilometer aan lege buizen onder de toekomstige laan. Drie maanden later was het begin van de Maurice Ravellaan zichtbaar.

Meer woningen

In juli 2021 startte de bouw van het multifunctionele gebouw Crossover, waarin 120 sociale huurwoningen komen. Eveneens in de buurt Kop Zuidas startte in november de bouw van The Newton, goed voor 101 appartementen. Twee maanden eerder startte in de buurt Kenniskwartier de bouw van The Pulse, waarin naast ongeveer 200 woningen ook kantoren komen en een bioscoop met 9 zalen. Verder kondigden we in maart de bouw aan van 550 woningen op de plek waar zich nu de Sporthallen Zuid bevinden. De plannen voor woningen en kantoren op de plek van de tijdelijke rechtbank presenteerden we in mei (plannen die we in juli enigszins bijstelden).

Nieuwe kantoren

Ook de bouw en het plannen van nieuwe kantoren ging door. Zuidas is en blijft een aantrekkelijke vestigingslocatie voor nationale en internationale ondernemingen. In mei stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de buurt Vivaldi vast, die de bouw mogelijk maakt van een 86 meter hoog houten kantoor en van een kantoor langs de A10, tussen de gebouwen van EMA en hotel Van der Valk Zuidas. Er werd verder gebouwd aan vernieuwing van Edge Stadium aan de Fred. Roeskestraat en van het Strawinskyhuis aan de Prinses Irenestraat. In dezelfde straat krijgt ook het voormalige gebouw van de Amsterdam International Community School een make-over. Op de laatste kavel in de buurt Mahler zal CubeHouse verrijzen, zo konden we in november melden. En eveneens in november werd kantoorgebouw 2Amsterdam opgeleverd.

Voorzieningen

We werkten aan tal van nieuwe voorzieningen in Zuidas. In januari maakten we bekend dat de Kindercampus Zuidas een plek krijgt in het hart van de nieuwe woonbuurt Ravel. In maart werd de komst van OBA NEXT definitief. OBA NEXT is een plek waar ontmoeten, kennisdelen en experimenteren centraal staan. In december nodigden we drie partijen uit om OBA NEXT te ontwerpen. Zoals gezegd nam AFC het nieuwe sportcomplex Goed Genoeg in gebruik. Begin mei vonden de eerste zittingen plaats in de prachtige nieuwe rechtbank aan de Parnassusweg. Het resterende, deels monumentale deel van de oude rechtbank krijgt een museumbestemming, lieten we u eind augustus weten. In november kreeg Zuidas een bioscoop: Rialto VU opende de deuren in het Nieuwe Universiteitsgebouw aan de De Boelelaan. En dan was er natuurlijk nog de start van de wekelijkse donderdagmarkt op het Gershwinplein, begin september.

Openbare ruimte

Tot slot werkten we door aan een aantrekkelijke en zo groen mogelijke openbare ruimte. Na jarenlange ergernis over fiets- en scooteroverlast kreeg het zuidelijke deel van het Mahlerplein een groene inrichting. We fleurden de Claude Debussylaan op met planten en zitjes. De Van der Boechorststraat kreeg bomen, planten en struiken, we gingen aan de slag met de Boerenwetering en richtten de Rosy Wertheimstraat in. We gingen verder met een ontwerp voor het Hogelandplein en een minipark in de Eemlandstraat. En de vernieuwing van het Europaplein-Oost ging van start.

Open dag

De leukste dag van het jaar was zonder twijfel 30 oktober. Tussen beperkingen en lockdowns door én in de stromende regen organiseerden we een zeer geslaagde open dag. Ook voor 2022 hebben we grootse plannen. Daar vertellen we u later meer over, maar u bent bij deze alvast van harte uitgenodigd. Namens alle medewerkers van Zuidas en Zuidasdok wensen we u een gezond en plezierig 2022.

Geef uw mening

Homerus

Het is weer mooi beschreven ,nu maar afwachten wat er allemaal van terecht gaat komen , verwacht nog wel wat veranderingen ,op korte termiijn een nieuw college en dan kan alles zomaar een andere indeling krijgen , vreemd dat nergens wordt vermeld dat the Old School toch echt gesloopt gaat worden in 3e kwartaal,of worden we toch weer voor de gek gehouden?

Redactie

Hoi Homerus, Dit was een terugblik op 2021, dus je hoeft niet meer af te wachten wat er allemaal van terecht is gekomen. Vanaf nu gaan we je vertellen wat er dit jaar allemaal gebeurt. We wensen je een gezond en gelukkig 2022.